Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Opetuksessa olemme tiiviisti yhteyksissä työelämään.

  Urapalvelut tukee opiskelijan työllistymistä ja auttaa muun muassa työnhaussa. Voit myös hakea harjoitteluvoucheria eli rahallista tukea opintojen aikaista työharjoittelua varten.

  Opiskelijoiden joukkoäly toi ehdotuksia nuoren yrityksen haasteisiin

  Brändijohtamisen kurssilla Vaasan yliopiston opiskelijat pääsivät konkreettisesti soveltamaan teoriaa, kun harjoitustyönä oli laatia brändianalyysi nuoresta vaasalaisesta yrityksestä Nordic Bamboosta. Opiskelijan motivaatio on huipussaan tosielämän yrityscaseissa, joissa pääsee tekemään oikeita töitä oikeille yrityksille.

  – Yliopiston ja yritysten yhteistyö on win-win. Nuori yrittäjä voi saada opiskelijoilta hienoja ajatuksia, kun taas opiskelijat pääsevät konkreettisesti soveltamaan teoriaa.

  Lue lisää.


  Massaluennosta mikrotenttiin

  Miten yliopistossa nykyään opiskellaan?

  Opiskelijoiden muuttuvat elämäntilanteet vaativat uusia ja joustavia opetusmenetelmiä. Luennot ja yksi lopputentti -tyylinen opetus ei enää riitä. Yliopistojen pitää muuttua maailman mukana.

  Tätä mieltä on tietojärjestelmätieteiden yliopisto-opettaja Laura Lappalainen. Yliopisto palkitsi hänet Vuoden opetusteko 2014 -palkinnolla tietotekniikan opetuksen kehittämisestä. Lappalainen uskoo, että tulevaisuudessa teknologian käyttö lisääntyy huomaamattamme.

  Lue lisää.

   

   

   

   


  Opiskelijoiden innostus motivoi opetuksessa

  Motivoineet opiskelijat auttavat myös opettajaa ylläpitämään intohimoaan opetukseen. Yliopistonlehtori, hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja Niina Mäntylä kertoo, että luennoilla syntyvä vuorovaikutus on avainasemassa hyvässä opetustilanteessa.

  – Opettamisessa parasta on opiskelijan innostuksen sytyttäminen! Opiskelijoiden innostuminen ja kiinnostuminen luennoilla käsiteltävistä aiheista motivoi myös opettajaa. Innostus tarttuu puolin ja toisin, johtaen moniin mielenkiintoisiin keskusteluihin luennolla.

   

  Kattava opetus tarkoittaa myös monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Meiltä valmistuneet ovat kiitelleet hyötyneensä työelämässä erityisesti opiskeluaikojensa vuorovaikutteisista luennoista, jotka kartuttivat argumentointi- ja esiintymistaitoja.


  Sotea soveltamalla

  – Mielenkiintoinen kurssi sai ajattelemaan omaa roolia yhteiskunnassa kehityksen suunnannäyttäjänä ja asioihin vaikuttajana.

  Hallintotieteiden Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä -kurssilla reilun sadan opiskelijan massaluento päätettiin toteuttaa uudenlaisella tavalla: siihen kuului vain kaksi yhteistä luentokertaa. Kurssi käynnistettiin kolmen sote-asiantuntijan yhteisluennolla, ja lopussa kokoonnuttiin jälleen yhteen puimaan oppimistuloksia. Loput opinnoista suoritettiinkin verkossa. Työelämälähtöinen kurssi tehtiin yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa.


  Toimittajan työhön tutustumassa

  Viestintätieteiden opiskelijat tutustuivat maakuntalehti Pohjalaisen toimitukseen osana journalistiikan kurssia. Kurssilla uutispäällikkö Mikko Kallionpää kertoo toimittajan työstä käytännönläheisesti. Opiskelijat harjoittelevat erilaisten juttujen kirjoittamista ja saavat uutispäälliköltä palautetta ja vinkkejä.

  – Kurssin tehtävät ovat juuri sellaisia, mitä toimittajat tekevät päivittäin. Toimittajalta vaaditaan tietysti kirjoittamisen taitoa ja kykyä tuottaa laadukasta sisältöä. Tekniset asiat oppii kuka tahansa, mutta "uutisnenää" ei ole kaikilla. Pitää olla hyvin kärryillä siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.


  Laadukasta ja joustavaa

  Kauppatieteiden yliopistonlehtori Maria Järlström ja maisteriopiskelija Pauliina Rintala kokevat yliopistomme opetuksen laadukkaaksi ja monipuoliseksi.

  - Opetus toteutetaan joustavasti ja käytännönläheisesti monipuolisia opetusmenetelmiä soveltaen.

  Järlströmin mielestä parasta opettamisessa on se, kun opiskelijasta välittyy aito oppimisen halu ja kyky haastaa itsensä. Onnistunut opetustilanne rakentuu monipuolisesta vuorovaikutuksesta opiskelijoiden ja opettajan välillä.


  Opit ajattelemaan uudella tavalla

  Hallintotieteitä opettavien Hanna-Kaisa Pernaan ja Juha Lindellin mielestä parasta opettamisessa on, kun opiskelijoissa herää kiinnostus ja halu kyseenalaistaa asioita. Opiskelija oppii yliopistossamme ajattelemaan uudella tavalla: hän osaa tarkastella rohkeasti ja myös kyseenalaistaen asioita.


  Monipuolisia opetusmenetelmiä

  Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi tekniikassa oppii tekemään omia kolmiulotteisia mallinnuksia ja tulostamaan niitä 3D-printtereillä.


  Lue seuraavaksi: Hanki bisnesälyä

  9 hyvää syytä