Laura Natunen opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen. Laura kehottaa opiskelijoita olemaan aktiivisia, rohkeita ja luomaan opinnoista selkeän kokonaisuuden.

  Tällä hetkellä Laura työskentelee talous- ja hallintopäällikkönä Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa.

  - Työskentelen esimiehenä sosiaali- ja terveystoimen yhteispalveluyksikössä. Tuotamme sosiaali- ja terveystoimelle talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon keskitettyjä tukipalveluita.

  Käytännössä Laura ja hänen tiiminsä ovat apuna rekrytoinneissa, vastaavat budjetoinnista ja talouden seurannasta sekä työskentelevät sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousvalmisteluihin ja päätösten täytäntöönpanotehtäviin liittyvien työtehtävien parissa.

  Hyvä yhteishenki jäi mieleen

  Laura muistelee lämmöllä tiivistä yliopistoyhteisöä. Opiskelijaelämä Vaasassa oli hänelle paljon muutakin kuin vain lukemista ja tenttejä. Opiskelu oli mukavaa ja uusia ystäviä löytyi nopeasti.

  – Vaasan yliopistossa on hyvä yhteishenki opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Yliopistoelämä tarjoaa runsaasti erilaisia järjestö- ja harrastustoimintoja, joihin kannattaa rohkeasti osallistua. Tapahtumissa tutustuu muihin opiskelukavereihin, ja ne tuovat kokemuksia sekä iloa opintojen vastapainoksi. Yliopistossa käy säännöllisin väliajoin myös vierailevia luennoitsijoita, jotka tuovat mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

  Ole rohkea ja aktiivinen

  Laura kehottaa opiskeluaikana suuntaamaan mielenkiinnon muutamiin itselle tärkeisiin oppiaineisiin. Opinnoista kannattaa luoda toimiva kokonaisuus, joka palvelee työnhakijaa ja työnantajia tulevaisuuden työmarkkinoilla.

  – Selkeä opintokokonaisuus on ehdottomasti valtti työelämässä ja sen avulla voi tähdätä tietyntyyppisiin tehtäviin. Yhteistyöllä, omalla aktiivisuudella ja rohkeudella on myös merkitystä. Työharjoittelut ovat tärkeitä alan työkokemuksen kartuttamiseksi.

  – Välillä on oltava rohkeutta myös hypätä tuntemattomaan ja hakea harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa esimerkiksi itselle vieraalta paikkakunnalta.

  Parasta on uuden oppiminen

  Lauran mielestä positiivinen ja kannustava ilmapiiri luovat mukavan ja kehittämishaluisen työyhteisön.

  - Työni on monipuolista ja mielenkiintoista. Parasta siinä on oman ammattitaidon kehittyminen, yhteistyö sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisten parhaaksi.

  Laura Natunen

  Opinnot: HTM Vaasan yliopistosta 2013
  Työ: Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintopäällikkö

  Julkaistu 20.10.2017.

  Takaisin