Antti Niemelä opiskeli Vaasan yliopistossa teknistä viestintää (TEVI) pääaineenaan viestintätieteet. Viestinnän ja tietotekniikan opintojen yhdistäminen tuntui hänestä heti omalta jutulta. Nyt Antti työskentelee graafisena suunnittelija I-Medioiden markkinoinnin yksikössä.

  – Työssäni yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla visuaalisuus, markkinointi ja teknisen viestinnän haasteet. Luovuus ja teknisyys kulkevat työssäni käsi kädessä, ja ripeä työtahti vaatii tietoa ja taitoa aina kielenhuollosta kampanjasuunnitteluun.

  Aiemmin Antti toimi Vaasan keskussairaalassa viestintäsuunnittelijana. Siellä hänen työtehtäviään olivat muun muassa viestintäkampanjat, graafisen ja sosiaalisen median suunnittelu sekä tiedottaminen.

  Antin mielestä viestinnän, tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen yhdistävällä koulutuksella on nykytyöelämässä kysyntää.

  – TEVI on antanut hyvät eväät nykypäivän viestinnän ammattilaisen arkeen, jossa vaaditaan perinteisten viestintätaitojen lisäksi vahvaa ymmärrystä myös markkinoinnista ja viestinnän teknisestä puolesta. Vaikka TEVIin kuuluvat liiketoimintaosaamisen opinnot tuntuivat humanistille aluksi vieraalta ajatukselta, huomasin nopeasti niiden tarpeellisuuden työelämässä.

  Kavereita helposti

  Parasta Vaasan yliopistossa oli sen sopivan pieni koko. Opettajia ja henkilökuntaa oli helppo lähestyä, ja kursseilla ja opiskelijatapahtumissa tutustui helposti uusiin ihmisiin.

  – Hyvää olivat myös monipuoliset sivuainemahdollisuudet. Itselläni nykysuomen ja markkinoinnin sivuaineopinnot tukivat mukavasti paitsi viestinnän pääainetta myös myöhempiä työelämän tarpeita.

  Antti Niemelä

  Opinnot: FM Vaasan yliopistosta 2014, pääaine viestintätieteet Työ: Graafinen suunnittelija I-Mediat Oy:ssä

  Julkaistu 01.02.2017.

  Takaisin