Vaasan yliopiston uusimuotoinen kandidaatin tutkintokoulutus tuo vapaasti valittavat moduulit opetustarjontaan. Moduulit yhdistävät useita oppiaineita ja niitä voidaan opiskella joustavasti.

  Vararehtori Annukka Jokipii kertoo, että uudistus monipuolistaa ja ajanmukaistaa tutkinto-opiskelijoiden koulutusta.

  - Moduulien sisältö kiinnittyy nykyhetken ilmiöihin ja ne ovat yliopiston profiilin mukaisia. Uudistus antaa mahdollisuuden yhdistellä uudella tavalla opintoja ja opiskella taitoja ja valmiuksia, joita opiskelija tarvitsee tulevaisuuden työelämässä, Jokipii korostaa.

  Kaikkia aloja koskeva uusimuotoinen kandidaatin tutkintokoulutus käynnistyy Vaasan yliopistossa ensi syksynä. Uudistus koskee pääsääntöisesti syksyllä 2020 aloittavia uusia kandidaattiopiskelijoita ja uudet moduulit ovat tarjolla viimeistään syksystä 2021 lukien.

  Ensimmäiset moduulit koskevat tekoälyä ja koneoppimista sekä uudistuvaa työtä. Tarjolla on esimerkiksi kurssi digitaalisesta vuorovaikutuksesta hajautuneessa työympäristössä.

  Uudistetussa kandidaatin tutkinnossa opiskelijat suorittavat yhteisten opintojen ja oman opintosuuntansa opintojen lisäksi 15 opintopisteen laajuisia moduuleja. Moduulien myötä sivuainekokonaisuuksista luovutaan. Opiskelija voi tutkintonsa opetussuunnitelman mukaan suorittaa 1-4 vapaasti valittavaa moduulia.

  Tämän lisäksi kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa tullaan uudistamaan siten, että ensimmäisen vuoden opinnot muodostavat entistä tiiviimmän liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuuden.

  Lisätietoa:

  Vararehtori Annukka Jokipii
  p. 029 449 8482
  annukka.jokipii(at)univaasa.fi

  Lisätietoa tutkintorakenteen uudistuksesta:

  Hallintotieteiden koulutusvastaava Marja Vettenranta
  marja.vettenranta(at)univaasa.fi, p. 029 449 8175

  Kauppatieteiden koulutusvastaava Miia-Leena Mikkilä
  miia-leena.mikkila(at)univaasa.fi, p. 029 449 8162

  Tekniikan alan koulutusvastaava Kaisu Säilä
  kaisu.saila(at)univaasa.fi, p. 029 449 8511

  Viestintätieteiden koulutusvastaava Eija Heinonen-Özdemir
  eija.heinonen-ozdemir(at)univaasa.fi, p. 029 499 8149

  Julkaistu 26.03.2020.

  Takaisin