Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa: syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille ihmisille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus muita henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja perusteita.

Tasa-arvoisessa opiskelu- ja työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus toimia ilman syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun taikka muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vaasan yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Suuri Sydän -palkinto

Suuri Sydän -palkinto on Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto. Se myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka on edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistoyhteisössä, esimerkiksi:
•    arkipäivän toiminnassa opetuksessa, opiskelijayhteisöissä sekä vapaa-ajalla
•    toisten huomioon ottamisessa kahvipöytäkeskusteluissa mm. kielen ja aiheen valinnassa, niin että kaikki voivat osallistua keskusteluun.

Yliopistoyhteisön jäsen ehdotukset palkinnonsaajiksi esitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmälle, joka tekee ehdotuksen palkinnonsaajasta rehtorille. 

Suuri Sydän -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018. 

Yhteyshenkilöt

Työsuojelupäällikkö Elina Kaunismäki, työsuojeluvaltuutettu Anne-Mari Latva ja tasa-arvovastaava Reetta Kungsbacka

Elina Kaunismäki
Elina Kaunismäki
Henkilöstöjohtaja

Yliopistopalvelut, Henkilöstön ja ylimmän johdon palvelut

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
  • 029 449 8072
  • Konttori KO202
Anne-Mari Latva
Anne-Mari Latva
Assistentti, tietotekniikkapalvelut

Yliopistopalvelut, Tietohallintopalvelut

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8054
  • Tervahovi D023
Reetta Kungsbacka
Reetta Kungsbacka
Koulutuspäällikkö

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

  • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
  • 029 449 8189
  • Luotsi L224

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

hairintayhdyshlo@vyy.fi