Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Asiantuntemusta ja oivalluksia vastuulliseen liiketoimintaan ja viestintään

Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus ja kansainvälisyys ovat näkökulmia, joista tarkastelemme liiketoimintaa, toimijaverkostoja, kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Dekaani
Pirjo Laaksonen
Pirjo Laakosonen

Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö on aidosti monitieteinen yhteisö, jossa liiketalouden ja yhteiskunnan haasteita tarkastellaan yksilön, kulttuurin ja yritystoiminnan lähtökohdista. Tutkimuksemme ja koulutuksemme keskittyy kolmelle alueelle: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.

Digitalisaation, globalisaation ja kestävyysvajeen paineistamassa toimintaympäristössä organisaatioiden menestys edellyttää asiakaslähtöisiä ja vuorovaikutteisia toimintamalleja. Yksikössämme markkinoinnin tehtäväkentän nähdään ulottuvan yksittäisiä asiakassuhteita laajemmin myös ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamiseen. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat näkökulmiamme liiketoimintaan. Ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta  tarkastelemme käyttäjäkokemuksen, diskurssien sekä jatkuvan muutoksen lähtökohdista.

Yksikössämme toimii kolme tutkimusryhmää:

Tutkimuksissamme tartumme usein yhteiskunnan ja/tai liiketoiminnan murrostilanteisiin liittyviin haasteisiin ratkaisukeskeisesti ja tieteidenvälisessä yhteistyössä. Niinpä digitaalisuus, vastuullisuus, innovaatiot, arvon (yhteis)luonti, systeemisyys ja kestävä kehitys ovat vahvasti edustettuja näkökulmia tutkimuksissamme. Tutkimustoimintamme on kansainvälisesti verkottunutta, tuloksellista ja tiedeyhteisön arvostamaa.

Koulutusohjelmat

Koulutuksemme kivijalat ovat viimeaikaisin tutkimustieto, työelämän käytännöt ja edistykselliset pedagogiset menetelmät. Kansallisesti palkitun opetuksemme erityispiirteitä ovat kokemukselliseen oppimiseen sekä monitieteiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvat kurssit. Tutkintomme kehittävät työelämärelevantteja taitoja ja erikoistunutta asiantuntemusta.

Painotamme luovaa ongelmanratkaisua, vastuullista päätöksentekoa ja analyyttistä ajattelua. Nämä kyvykkyydet mahdollistavat menestyksellisen työuran rakentamisen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan lukuisilla erikoisaloilla.

Uutiset ja tapahtumat

Uutinen
21.03.2021 - Tutkimus

Oivalluksia-podcast: Paikkaseksikäs maaseutu

Yllättäen takaperoinen ja syrjäinen maaseutu voikin olla kiinnostava ja "seksikäs". Yritykset ovat alkaneet hyödyntää taitavasti ja uudella tavalla maaseuduun liittyviä mielikuvia ja tarinoita. Mutta mitä…
Vox cordis
04.02.2021 - Vox cordis

Kymmenen vinkkiä etätyöskentelyyn

Korona on istuttanut monet kotiin etätyöskentelemään. Miten työntekoa voisi sujuvoittaa, ja mitä mahdollisuuksia virtuaaliset työkalut antavat? Vinkkejä etätyöhön antoivat digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen,…