Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Taloudellista menestymistä edesauttavaa uutta tietoa ja osaamista

Toiminnallamme pyrimme edesauttamaan niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan taloudellista menestymistä. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat meillä vahvasti läsnä niin henkilöstömme kuin opiskelijoidemme keskuudessa.

Dekaani
Helinä Saarela
Helinä Saarela

Laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön toiminta kohdentuu taloudellista menestymistä edesauttavan uuden tiedon ja osaamisen kehittämiseen. Se pitää sisällään mm. rahoituksen, rahoitusmarkkinoiden, yritysten liiketoiminnan ja taloudellisen analyysin sekä taloudellisen päätöksenteon tutkimuksen ja kehittämisen. 

Tutkimusteemojamme ovat mm. rahoitusmarkkinat ja  pankkitoiminta, johdon laskentatoimi, tilintarkastus, taloudellinen lukutaito, aineeton pääoma ja talousoikeuden eri ilmentymät. Yksikön tutkimusyhteisö on organisoitu neljään tutkimusryhmään:

Koulutusohjelmat

Meiltä valmistuu osaajia  yhteiskuntamme asiantuntija- ja johtotehtäviin laskentatoimen, rahoituksen, talousoikeuden ja taloustieteen opintosuunnista. Iso osa opetuksestamme on englanninkielistä rakentaen opiskelijoillemme vahvan kielellisen pohjan kauppatieteiden substanssiosaamisen lisäksi.

Olemme yksi suurimmista kauppatieteen yliopistokoulutuksen yksiköistä Suomessa.

Kandidaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Lisäksi hyödynnämme kahta suomalaisten yliopistojen yhteistyönä toteuttamaa tohtoriohjelmaa: