Kansainvälinen asiantuntijaryhmä

Vaasan yliopiston kansainvälinen asiantuntijaryhmä (Scientific Board) tuo arvokkaan näkökulman yliopiston kehittämistyöhön. Neuvoa-antavan ryhmän tehtävänä on ottaa kantaa yliopiston strategiaehdotuksiin, resurssien jakamiseen, yliopiston rakenteeseen ja siihen, mihin yliopiston tutkimusta kannattaisi suunnata.

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän jäseniä ovat:

  • professori Christoph Böhringer (Oldenburgin yliopisto)
  • professori Tomas Kåberger (Chalmersin teknillinen korkeakoulu)
  • professori Johann Füller (Innsbruckin yliopisto)
  • professori Ulrich Hommel (EBS)