Vaasan yliopiston hallituksen kokoonpano 2018–2021

Johnny Åkerholm, talouspoliittinen neuvonantaja (hallituksen puheenjohtaja)
Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen (hallituksen varapuheenjohtaja)
Eero Kasanen, emeritusprofessori
Janne Koljonen, laboratorioinsinööri, Vaasan yliopisto
Juha Kytölä, teknologiajohtaja, Wärtsilä
Merja Koskela, professori, Vaasan yliopisto
Markku Stenborg, finanssineuvos, valtiovarainministeriö (2020–2021)
Hannes Torppa, opiskelija, Vaasan yliopisto (2020–2021)
Sami Vähämaa, professori, Vaasan yliopisto (2/2020–2021)

Yhteystiedot
Hallituksen sihteeri: yliopiston lakimies Samu Leskinen
Yhteyshenkilö: johdon assistentti Linda Westerlund / linda.westerlund(a)univaasa.fi

Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä. Hallituksen tehtävänä on:

  • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
  • valitsee rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
  • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
  • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa rehtori.

Lisätietoa hallituksen jäsenistä

Eero Kasanen

Eero Kasanen (s. 1952) on Aalto-yliopiston rahoituksen emeritusprofessori ja entinen Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori. Kasanen toimi vuosina 1996–2009 Helsingin kauppakorkeakoulun rehtorina, vuonna 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina ja vuodesta 2011 lähtien rahoituksen professorina. Hänellä on laajaa koti- ja kansainvälistä kokemusta hallitus- ja luottamustehtävistä eri yrityksistä. 

Janne Koljonen

Janne Koljonen (s. 1980) on toiminut vuodesta 2002 Vaasan yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä monipuolisesti yliopiston hallintoelimissä. Tällä hetkellä hän on automaatiotekniikan laboratorioinsinööri ja energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava. Koulutukseltaan Koljonen on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri. 

Anne Korkiakoski

Anne Korkiakoski (s. 1964) on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä kausilla 2014–2017 ja 2018–2021. Hän on kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta. Korkiakoski on toiminut Kone Oyj:n ja Elisa Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä Euro RSCG Nordicin toimitusjohtajana. Hän on lisäksi muun muassa Lindström Groupin, Kämp Collection Hotelsin, Lunawoodin sekä Kaleva Koru Oy:n hallituksissa.

Merja Koskela

Merja Koskela (s. 1965) on soveltavan kielitieteen professori Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksikössä. Hän on myös viestinnän monialaisen maisterikoulutusohjelman johtaja ja on toiminut koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2003–2008 sekä filosofisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2010–2011. Hän on syntynyt vuonna 1965.

Juha Kytölä

Juha Kytölä (s. 1964) on Wärtsilä Oyj:n Marine-divisioonan ympäristöliiketoiminnan johtaja. Hänellä on monipuolinen ura tuotekehityksen, valmistuksen, kansainvälisen kaupan ja johtamisen alueilla. Kytölä on toiminut Vacon Oyj:n, Pohjanmaan Kauppakamarin, Merinova Oy:n sekä useiden Wärtsilän tytäryhtiöiden hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta.

Markku Stenborg

Markku Stenborg (s. 1959) työskentelee finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä kansantalousosastolla, jossa hän osallistuu hallituksen talouspolitiikan valmisteluun ja analysointiin. Yliopistotaustaa Stenborgilla on Turun yliopistosta, jossa hän toimi kansantaloustieteen assistenttina ja professorin viransijaisena. Koulutukseltaan Stenborg on taloustieteen tohtori, oikeustaloustieteen dosentti ja valtiotieteiden maisteri. 

Hannes Torppa

Hannes Torppa (s. 1994) on Vaasan yliopiston hallituksen jäsen 2020–2021. Hän opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteitä. Hän toimi Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana vuonna 2019. Aikaisemmin hän oli VYY:n kuntapoliittinen vastaava. Torppa on Vetelin kunnanvaltuuston jäsen.

Sami Vähämaa

Sami Vähämaa (s. 1977) toimii laskentatoimen ja rahoituksen professorina ja rahoituksen oppiaineen esimiehenä Vaasan yliopistossa. Hän on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2017 ja laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtajana vuosina 2010–2013. Vähämaa on myös Turun yliopiston dosentti, Research Fellow saksalaisessa Kiel Institute for the World Economy -taloustutkimuslaitoksessa ja Nordic Journal of Business -tiedelehden päätoimittaja. Vähämaan tutkimuksia on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä lehdissä, ja hän on saanut tutkimustoiminnastaan useita kansainvälisiä tiedepalkintoja.

Johnny Åkerholm

Johnny Åkerholm (s. 1948) on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajana kausilla 2018–2021 ja 2014–2017. Pitkän uran talouspolitiikan ja finanssiasioiden parissa tehnyt Åkerholm on jäänyt eläkkeelle Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut myös valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittisena asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri.