Living labit ja alueelliset innovaatioekosysteemit

VEBICin murrosareenat – Living Labeista työkaluihin ja verkostoitumiseen

VEBICin murrosareenat vauhdittavat innovaatioiden leviämistä energiasektorilla pilotoimalla, testaamalla ja esittelemällä teknisiä ratkaisuja, talouden ja liiketoiminnan malleja sekä yhteiskunnallisia prosesseja ja rakenteistumista. Murrosareenat auttavat eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, tietojen vaihdossa ja oppimisessa. VEBICin murrosareenat koostuvat yliopiston kampusuudistuksesta, hajautetun energiatuotannon testialue Sundom Smart Gridistä, Energiakylästä, Smart Partner Campuksesta ja Wasalinen Aurora Botnia -aluksesta.

Murrosareenat

Murrosareenat

Uusi hiilineutraali kampus Vaasan yliopistoon vuoteen 2030 mennessä

Vaasan yliopiston kampuksesta aiotaan kehittää kestävän kehityksen mukainen ja älykäs hiilineutraali kampus, joka yhdistyy muihin living lab -ympäristöihin ja energiayhteisöihin.

Tavoitteena on:

a) yhdistää uudet joustavat energiamuodot niihin sopivien hierarkkisten ohjausjärjestelmien kanssa, jotka mahdollistavat hajautettujen energiamuotojen integraation (aurinkoenergia, sähköautot, energiavarastot), sektorikytkennät  (sähkön ja lämmön yhteistuotanto), optimoidun toiminnan ja osallistumisen paikallisiin tai koko energiajärjestelmän kattaviin joustomarkkinoihin.

b) kehittää yhteyksiä, datan keruuta sekä tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista muiden living labien ja eri energiayhteisöjen kanssa.

new campus

Sundom Smart Grid

Sundom Smart Grid on hajautetun energiatuotannon "living lab"-tyyppinen testialue Vaasan Sundomissa.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Vaasan yliopiston,  ABB:n, Vaasan Sähkön (jakeluverkko-operaattori) ja Vaasan Sähköverkon (siirtoverkko-operaattori) kanssa

Lue lisää

Sundom smart grid

Energiakylät

Energiakylät ovat energiaomavaraisuuteen tähtääviä maaseudun kyliä, jotka pyrkivät käyttämään omaa hajautettua ja uusiutuvaa lähienergiaansa fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Vaasan yliopiston, Esse Elektro‑Kraftin (jakeluverkko- ja siirtoverkko-operaattori) ja Jeppo Kraftin (jakeluverkko- ja siirtoverkko-operaattori), kuntien ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

Energy village

Uusi lautta Aurora Botnia Vaasan ja Uumajan väliselle reitille

Maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta, jossa on yhdistetty monipolttoainemoottori (nesteytetty maakaasu ja biokaasu) ja akkujärjestelmä. Vaasan yliopiston reunalaskentajärjestelmää käytetään energiataloudellisessa optimoinnissa sekä huoltotarpeiden ja vikatilanteiden ennakoinnissa. Lisäksi Vaasan yliopistossa kehitettyä digitaalista kaksosta (Digital Twin) hyödynnetään Aurora Botniassa.

Hanke on tehty yhteistyössä Vaasan yliopiston, Wasalinen ja Wärtsilän kanssa.

aurora botnia

Smart Partner Campus

Yhteistyö uuden toimintamallin ja oppaan (playbook) suunnittelussa Smart Partner Campus -innovaatioekosysteemiä varten.

Hanke on yhteistyötä Vaasan yliopiston ja Wärtsilän välillä.

smart partner campus