Viestintätieteet

Viestintätieteet

Tutkimusryhmän esittely

Viestintätieteiden tutkimusryhmä tarkastelee viestintää inhimillisenä toimintana, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen, pitää yhteisöjä koossa ja luo yhteistä ymmärrystä. Viestintä ymmärretään näin dynaamisena yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka avulla välitetään ja rakennetaan tietoa, tunnetta ja merkityksiä.

Tutkimuksessamme viestintä nähdään yhtäältä organisoituna ja suunniteltuna toimintana, kuten yrityksen viestintänä sijoittajille verkossa, ja toisaalta ihmiselle ominaisena spontaanina ilmiönä, kuten verkkouutisten kommentointikeskusteluina. Olennaisen kontekstin näiden tarkastelulle muodostavat teknologian ja muun toimintaympäristön muutokset.

Viestintätieteiden tutkimusryhmä tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti yhteiskuntarelevantista ja innovatiivisesta tutkimuksesta. Tutkimustyötämme luonnehtii avoimuus ja yhteistyöverkostojen rakentaminen yli tieteenalarajojen.

Viestintätieteiden missiona on tuoda perusteltuja näkemyksiä ja ratkaisuja yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden kysymyksiin viestintätieteiden näkökulmasta. Tutkimustamme ohjaavat arvot ovat tieteellinen uteliaisuus, riippumattomuus, vastuullisuus ja kriittinen ajattelu.

Tutkimusryhmän taustalla on 1980-luvulta jatkunut kehityskaari, jossa viestinnän alan tutkimus ja opetus ovat eriytyneet kieliaineiden piiristä omaksi itsenäiseksi oppiaineekseen ja tutkimusalakseen. Vankan pohjan kehitykselle on tarjonnut erikoisalan tietoon ja siihen liittyvään viestintään keskittyvä humanistinen tutkimusperinne. Erityispiirteenä on lähtökohtaisesti ollut digitaalisen median luonteva integrointi kaikkeen viestinnän tutkimukseen.

 

Tutkimusryhmän toiminta jäsentyy kolmeen profiilialueeseen:

Digitaalisen median tutkimus tarkastelee median käytön ja digitaalisen toimijuuden kysymyksiä. Tutkimuksen kehyksinä ovat digitaaliset mediasovellukset viestinnällisinä ympäristöinä ja toimijuuksien mahdollistajina. Huomio kiinnittyy sekä organisaatioiden että yksilöiden mediakäyttöön ja -kokemukseen.

Organisaatioiden viestinnän tutkimuksessa perehdytään erikoistuneiden diskurssien ja vuorovaikutuksen rooliin organisaatioissa ja yhteiskunnassa Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa yritysvastuu, sijoittajaviestintä, erikoisjournalismi sekä organisaatioiden sisäisen viestinnän kysymykset.

Tekninen viestintä ja terminologia yhdistävät saavutettavuuden ja käytettävyyden tutkimusta erikoisalaviestinnän, ammattikielten ja terminologian tutkimukseen. Tutkimus tuottaa malleja, menetelmiä ja käsitteistöä esimerkiksi erikoisalatiedon jäsentämiseen sekä tietojärjestelmien ja käyttöliittymien arviointiin ja kehittämiseen.

Viestintätieteiden tutkimusryhmän yhteyshenkilöt ovat professorit Merja Koskela ja Tanja Sihvonen.

Ajankohtaista viestintätieteistä

Tutkimushankkeet

Tutkimusryhmän jäsenet

Merja Koskela
Merja Koskela
Professori, soveltava kielitiede

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8353
 • Fabriikki F237
Anita Nuopponen
Anita Nuopponen
Professori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki F234
Tanja Sihvonen
Tanja Sihvonen
Professori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8269
 • Fabriikki F232
Heidi Hirsto
Heidi Hirsto
Apulaisprofessori, viestintätieteet (tenure track)

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8260
 • Fabriikki F230
Arto Lanamäki
Arto Lanamäki
Yliopistotutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8307
 • Fabriikki F236
Niina Nissilä
Niina Nissilä
Yliopistonlehtori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8394
 • Fabriikki F231
Teija Waaramaa
Teija Waaramaa
Yliopistonlehtori, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8327
Liisa Kääntä
Liisa Kääntä
Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8375
 • Fabriikki F240
Virpi Salojärvi
Virpi Salojärvi
Tutkijatohtori

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8405
Suvi Isohella
Suvi Isohella
Yliopisto-opettaja, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8366
 • Fabriikki F239
Sebastian Laitila
Sebastian Laitila
Yliopisto-opettaja, digitaalinen viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8580
Mona Khattab
Mona Khattab
Tohtorikoulutettava

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8316
 • Fabriikki F238
Eveliina Salmela
Eveliina Salmela
Tohtorikoulutettava

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8530
 • Fabriikki F235
Cecilia Hjerppe
Cecilia Hjerppe
Projektitutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki F228
Piia Mikkola
Piia Mikkola
Apurahatutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki
Mikael Mäenpää
Mikael Mäenpää
Projektitutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8441
 • Fabriikki F229
Alesja Serada
Alesja Serada
Projektitutkija

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki F238
Meniina Wik
Meniina Wik
Apurahatutkija, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki F228