Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän esittely

Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa kauppa- ja oikeustieteellinen osaaminen yhdistyvät toisiinsa. Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan erityisesti taloudellisen päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskien hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä alan koulutussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden, muiden vaasalaisten korkeakoulujen sekä suomalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu pääasiallisesi muihin Euroopan maihin sekä Yhdysvaltoihin.

Tutkimusohjelmaa johtaa professori Juha Lindgren.

Tutkimusohjelma

Talousoikeudellisen informaation tutkimusohjelma tuottaa monitieteistä tutkimusta, jossa yhdistetään kauppa- ja oikeustieteellistä osaamista. Talousoikeudellisen informaation tutkimuksessa ja koulutuksessa oikeudellisiin ja kauppatieteellisiin seikkoihin kytketään myös tutkimuskohteena olevan ilmiön asiasisällön osaaminen. Tutkimusohjelmassa kannustetaan yhteistyöhön myös muiden tieteenalojen edustajien kanssa.

Tutkimusohjelma painottaa yritysten ilmiökeskeistä oikeustutkimuksen ja liiketoiminnan yhteyttä. Tutkimusryhmässä tehtävä tutkimus kohdistuu talousoikeudellisen informaation merkitykseen yritysten ja yksilöiden toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tarkastella informaation ja sen sääntelyn vaikutuksia yritystoimintaan sekä muuhun taloudelliseen toimintaan. Tutkimuksella tuotetaan välineitä tehokkaamman liiketoimintaympäristön luomiseksi, riskin hallitsemiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä tekee läheistä yhteistyötä Vaasan yliopiston yksiköiden sekä muiden vaasalaisten korkeakoulujen kanssa. Kansallinen yhteistyö on erityisen tiivistä Lapin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen kanssa. Tutkimusryhmän kansainvälinen yhteistyö suuntautuu lähinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Tutkimusohjelman tavoitteet

Ohjelman yhteiskunnallisena tavoitteena on tyydyttää yleisesti liiketoiminnan ja julkishallinnon jatkuvasti laajenevia tiedontarpeita oikeudellisesta sääntelystä, lainsäädännön kehittämistarpeista sekä talousoikeudellisen informaation ymmärrettävästä välittämisestä sopimisen, koulutuksen ja tiedottamisen keinoin.

Tieteellisten tutkimusten pohjalta ohjelma pyrkii luomaan alan oppimateriaalia ja liiketoiminnan tarpeita palvelevia julkaisuja. Tavoitteena on lisäksi kouluttaa opettajia sekä muita talousoikeudellisen informaation tuottajia ja käyttäjiä tutkimusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ajankohtaista

Uutinen
30.04.2020 - Tutkimus

Virus ja verotulot – vaikea yhtälö

Koronakriisi kuristaa nyt kovalla kädellä kansalaisia ja yrityksiä. Valtion ja kuntien verotulot pienenevät samalla kun julkisen talouden menot kasvavat. Vaasan yliopiston yritysverotuksen professori Juha Lindgren on…

Tutkimusryhmän jäsenet

Juha Lindgren
Juha Lindgren
Professori, yritysverotus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8686
 • Tervahovi D126
Vesa Annola
Vesa Annola
Professori, kauppaoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8442
 • Tervahovi D114
Gerard McCormack
Gerard McCormack
Professori, international business law

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Helena Haapio
Helena Haapio
Yliopistotutkija

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8578
Marika Salo-Lahti
Marika Salo-Lahti
Tutkijatohtori, tenure track

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8529
 • Tervahovi D111
Olli Välimäki
Olli Välimäki
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Jaana Boelius
Jaana Boelius
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8489
Pekka Vainio
Pekka Vainio
Lehtori, talousoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8513
 • Tervahovi D125
Milva Finnegan
Milva Finnegan

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Brita Kristina Gyllenbögel
Brita Kristina Gyllenbögel

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • brita.kristina.gyllenbogel
Sari Hakapää
Sari Hakapää
Tuntiopettaja

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Siru Kaunisto
Siru Kaunisto
Tohtorikoulutettava

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8992
 • Tervahovi D112
Asko Lehtonen
Asko Lehtonen
Professori emeritus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Tervahovi D128
Stefania Passera
Stefania Passera
Tutkijatohtori

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Jarkko Raitio
Jarkko Raitio

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Juha Tolonen
Juha Tolonen
Professori emeritus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Matti Vaattovaara
Matti Vaattovaara
Yliopisto-opettaja, talousoikeus

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Tervahovi D109
Mika Kärkkäinen
Mika Kärkkäinen
Lehtori

Levón-instituutti, Avoin yliopisto

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8192
 • Tervahovi D110

Tohtorikoulutettavat

Timo Saranpää
Visa Kananoja, KTM, Maastapoistumisverotus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä
Jukka Oksaharju, KTM
Petra Sippola, KTM
Petra Lyly, KTM. Verotuki - tavoite, normi ja vaikutus
Ulla-Maria Karhu, KTM. Julkinen hankintakilpailu rakennusalalla
Finnegan Milva
Siru Lönnblad, KTM, Veron kiertäminen Suomen muuttuvassa vero-oikeudessa
Jenna Andersson, KTM. Organisaatioiden tietoturva ja lainsäädäntö
Minna Kaasalainen, KTL, tutkija. Informaatio-oikeuden alan tutkimus
Matti Vaattovaara, KTL, Arvopaperimarkkinaoikeus
Mikko Pihlajamäki
Liisa Mariapori
Sari Innanen
Piia-Riina Rukakoski
Kirsti Ikola, KTM. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen
Joonas Orkola, KTM. Internet-yhteysmarkkinoiden sääntely
Raimo Wiklund, KTL. Yrityksen arvonmääritys tilintarkastajan erityistehtävissä
Wilhelmiina Kukkamo
Lappalainen Jenni-Maija
Lähteenmäki Marita
Tsygankova Tetiana
Johanna Pihlajamaa, KTL. Sopimusoikeus