Kompleksisuustutkimus

Asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutuminen ja ennakoimattomat yhteisvaikutukset
Kevin Dooley: Mandelbrot Monday - Flickr - CC BY 2.0

Mitä on kompleksisuustutkimus?

Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on monitieteinen huippututkimuksen ryhmä, joka keskittyy kompleksisten ja pirullisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja analysointiin.  

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on koota yhteen, vahvistaa ja laajentaa kompleksisuustutkimusta, jolla vastataan nyky-yhteiskunnan monitasoisiin haasteisiin. Haasteisiin, jotka liittyvät järjestelmien, rakenteiden ja toimintamallien jatkuvaan muutostarpeeseen ja muutosten mukanaan tuomien ilmiöiden erilaisiin vaikutuksiin.

Kompleksisuustieteissä ilmiöitä, asioita tai ongelmia pidetään kompleksisina, kun niiden systeemit ovat tiukasti toisiinsa kietoutuneita ja vaikuttavat toistensa toimintaan. Kompleksisuus ei näin ollen ole monimutkaisuutta, vaan keskinäisriippuvuutta ja yhteenkietoutuneisuutta.

Tiivistäen, voidaankin sanoa, että kompleksisuustutkimus pyrkii ymmärtämään asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutumista ja siitä syntyviä yllättäviä ja ennakoimattomia yhteisvaikutuksia.

Tällä hetkellä ryhmän keskeisiä tutkimuskohteita ovat:

 • Kompleksisen maailman merkityksen ymmärtäminen
 • Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja ohjauksen systeemiset mallit
 • Innovaatiot ja arvonluonti yhteiskunnan eri tasoilla
 • Sosiaali- ja terveysalan ekosysteemit, palvelut ja johtaminen
 • Ennakointitiedon ja riskianalyysien laatiminen päätöksenteon tueksi

Kompleksisuustutkimuksen ryhmä on avoin tutkijoiden, johtajien ja kehittäjien toimintakenttä, jossa tavoitellaan kompleksisuustutkimuksen yhteiskehittämistä ja vahvojen yhteistyösuhteiden luomista eri tieteenalojen, organisaatioiden ja yksilöiden kesken. Tutkimusryhmän johtajana toimii tutkimusjohtaja Petri Uusikylä.

Ajankohtaista

Kompleksisuusajattelua tutuksi tekevä podcast

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva käynnisti Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä podcast-sarjan, jonka tavoitteena on tehdä kompleksisuusajattelua tunnetuksi. Podcastin ensimmäinen jakso nauhoitettiin marraskuussa 2016. Nyt podcast on päässyt jo kolmanteen kauteensa. Keskustelusarjassa eri alojen toimijat pureutuvat siihen, miten kompleksisuusajattelu toimii käytännössä esimerkiksi johtamisessa, esimiestyössä ja organisaatioiden kehittämisessä.

Avaa YouTubessa | Avaa SoundCloudissa

Kompleksisuustutkimuksen blogi

Julkaisut

Society as an Interaction Space

Society as an Interaction Space

Johtaminen kompleksisessa maailmassa

Johtaminen kompleksisessa maailmassa

Tutkimusryhmän jäsenet

Pirkko Vartiainen
Pirkko Vartiainen
Professori, sosiaali- ja terveyshallinto

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8349
 • Fabriikki F320
Petri Virtanen
Petri Virtanen
Professori, hallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
Petri Uusikylä
Petri Uusikylä
Tutkimusjohtaja

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Juha Lindell
Juha Lindell
Yliopistonlehtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8380
 • Fabriikki F322
Harri Raisio
Harri Raisio
Yliopistonlehtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • Fabriikki F324
Niklas Lundström
Niklas Lundström
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8381
 • Fabriikki F312
Hanna-Kaisa Pernaa
Hanna-Kaisa Pernaa
Tutkijatohtori

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8236
 • Fabriikki F321
Harri Jalonen
Harri Jalonen
Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8596
 • Fabriikki F320

Kansallinen kompleksisuusverkosto

Kompleksisuusverkosto koostuu kompleksisuusajattelusta kiinnostuneista johtajista, tutkijoista ja kehittäjistä. Mukana on toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Kansallisen verkoston toiminta on itseorganisoituvaa ja epämuodollista. Kukaan ei varsinaisesti johda verkostoa, vaan kuka tahansa voi liittyä mukaan ja esimerkiksi kutsua verkoston toimijat vierailulle omaan organisaatioonsa käsittelemään ajankohtaista kompleksista kysymystä. Kompleksisuusverkoston toiminnasta ja verkostoon liittymisestä voi kysyä lisätietoa Hanna-Kaisa Pernaalta