Interreg Bothnia-Atlantica

Botnia-Atlantica on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Ohjelma pyrkii maiden rajojen ylittävän yhteistyön kautta lisäämään innovaatiokapasiteettia, vahvistamaan elinkeinoelämää, kehittämään luonto- ja kulttuuriarvoja sekä parantamaan itä-länsisuuntaisia yhteyksiä.