Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020) - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen, Julkinen toiminta ja organisaatiot
Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT) - Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Yritystoiminnan uudistaminen digitaalisen rahoituksen ja lohkoketjun avulla (orig. Business Renewal using Digital Finance and Blockchain) - InnoLab, Finance and financial accounting, Laskentatoimi ja rahoitus
InnoDigi-driven inter-organizational network solutions - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot, Digitaalinen talous, Johtaminen
Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE - VEBIC
Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus - Digitaalinen talous, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
DigitalTwin - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Technobothnian Pilot Environment for Future User Interface Innovations - Digitaalinen talous
CEE4WES - Circular Economy Ecosystem for Waste-to-Energy Sector - VEBIC, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Taloustiede, Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Älykkäät sähköjärjestelmät
AVANGARD – Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - Networked value systems NeVS, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?