Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
204000€
Kokonaisbudjetti
950000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
250000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Levón-instituutti
Koulutushankkeessa kehitetään kuusi viiden opintopisteen koulutusmoduulia lohkoketjuista.

Toteutetaan 6 x 5 op kurssit seuraavilla alustavilla aihejaoilla:

1.    Johdatus lohkoketjuihin (KAMK)
2.    Lohkoketjujen sovelluskehitys (OYTST)
3.    Lohjoketjut liiketoiminnassa (OYKKK)
4.    Lohkoketjut rahoituksessa ja maksuliikenteessä (Fintech) (VY)
5.    Lohkoketjut toimitusketjun hallinnassa ja logistiikkasovelluksissa (VY)
6.    Regulointi ja älykkäät sopimukset (LY)

Hankkeessa tehdään seitsemän toimenpidettä:

  1. Lohkoketjuosaamisen nykytila-analyysi
  2. Lohkoketjukoulutuksen sisällön suunnittelu, tuottaminen ja piltointi tutkinto-opiskelijaryhmillä (yht 30 op)
  3. Lohkoketjukoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen täydennyskoulutuksena
  4. Lohkoketjukoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen toimialakohtaisena koulutuksena
  5. Uuden toimintamallin kehittäminen (yhteinen 30 op kokonaisuus kehitetään ja tarjotaan 4 organisaation kautta)
  6. Yritysyhteistyö
  7. Hankkeen johtaminen ja yhteistyö

Kenelle opintoja tarjotaan:

1. Vaihe: Opiskelijoille: Vaihtoehtoinen/Sivuainekoulutus. Tavoite: 8+8 opiskelijaa. Koulutusmuoto: Blended

2. Vaihe: Työssäoleville tai työttömille – ei opiskelijoille. Tavoite 10+10 osallistujaa. Koulutusmuoto: Etä

3. Vaihe: Toimialakohtainen koulutus: Räätälöity koulutus energiasektorille. Tavoite: 10 osallistujaa

4. Tapahtuma: 1 Lohkoketju seminaaritapahtuma Vaasassa energia ja clean tech sektorille. Tavoite: 40 osallistujaa, vrt tapahtuma 2019. www.univaasa.fi/fi/sites/blockchain

Hankkeen nimi: Tehoa lohkoketjuista
Hankkeen kesto: 01.05.2020 – 31.04.2022
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Ulkoinen rahoitus: 204 000€ (Vaasan osuus)
Hankebudjetti: 950 000€ (koko), Vaasan osuus 250 000€
Oma rahoitus Vaasan yliopisto: 51 000 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Pia-Liisa Äijö,Levón instituutti ja Heidi Kuusniemi, Digital Economy -tutkimusalusta

Hankepartnerit:

1.    Oulun yliopisto (projektinjohtaja)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta; prof. Petri Pulli, yliopistonlehtori Pasi Karppinen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu; prof. Veikko Seppänen, yliopistotutkija Petri Ahokangas, Täydentävien opintojen keskus; johtaja Eva Raudasoja, koulutussuunnittelija Laura Pihtsalmi

2.     Vaasan yliopisto

Digital Economy; johtaja Heidi Kuusniemi, Levón instituutti, koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö

3.     Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta; prof. Janne Kaisto

4.     Kajaanin ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Taneli Rantaharju, rehtori Matti Sarén

Hanketta koordinoiva organisaatio
Euroopan sosiaalirahaston logo
Vaasan yliopiston logo