Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
A Roadmap OUT of mEdical deserts into supportive Health WorkForce initiatives and policies (ROUTE-HWF) - InnoLab
Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin - Kompleksisuustutkimus, Julkinen toiminta ja organisaatiot, Johtaminen
Huoltovarmuuskeskuksen arviointi - Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
RISKI-DIGI – Liiketoimintakehitys riskihallitulla digitalisaatiolla - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
EUNICE – European University for Customised Education -
GREENOVET-European VET Excellence Platform for Green Innovation - Networked value systems NeVS, Digitaalinen talous
Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids, CC-RSG - Älykkäät sähköjärjestelmät
Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö SGFER - VEBIC, Älykkäät sähköjärjestelmät
Peer-IR-View -
Paikkaperustaiset innovaatiot asuinalueiden kehittämisessä – Kaksoistapaustutkimus Vaasan Olympiakorttelista ja Ristinummesta (Lähiö-Inno) - InnoLab, Julkinen toiminta ja organisaatiot

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?