Avoin tiede

Avoin tiede Vaasan yliopistossa

Avoimuus on keskeinen osa tieteellistä toimintaa. Tutkimustulosten ja -aineistojen avoin julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Julkaisuihin ja aineistoihin tehdyt viittaukset ovat osa tutkijan akateemista ansioitumista. Myös tutkimusprosessin sekä tutkimusmenetelmien avaaminen ja niistä viestiminen lisäävät tutkimuksen näkyvyyttä. Näkyvyys avaa uusia mahdollisuuksia tutkijoiden väliselle yhteistyölle.

Vaasan yliopisto edistää avoimen tieteen tekemistä. Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka tukee tieteellisen tutkimustiedon leviämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Julkaisut

Tutkimustulosten raportoinnissa ja julkaisemisessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vaasan yliopiston tutkijoita kannustetaan julkaisemaan tutkimustuloksensa oman tieteenalansa korkeatasoisissa julkaisuissa.

Vaasan yliopisto kannustaa tutkijoitaan julkaisemaan tuloksiaan korkeatasoisissa vertaisarvioiduissa Open Access -julkaisuissa.

Avoin julkaiseminen voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

  • Rinnakkaistallentaminen eli artikkeli tallennetaan yliopiston omaan julkaisuarkistoon. Artikkeli voidaan tallentaa myös tieteenalakohtaiseen tai yleiseen julkaisuarkistoon.
  • Julkaiseminen Open Access julkaisussa. Open Access -julkaisut ovat luettavissa maksutta. Tavallisesti Open Access -julkaiseminen on maksullista. Mahdolliset julkaisuun liittyvät kustannukset on hyvä huomioida jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Vaasan yliopisto ei suosita niin sanottua hybridijulkaisemista eli julkaisun ostamista avoimeksi tilausmaksullisessa julkaisussa.

Avoimeen julkaisemiseen liittyvistä tekijänoikeudellista kysymyksistä on sovittava hyvissä ajoin. Esimerkiksi rinnakkaistallentamiseen tarvitaan luvat artikkelin muilta kirjoittajilta sekä kustantajalta. Tiedekirjasto Tritonia palvelee tutkijoita lupien hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vaasan yliopisto ja tiedekirjasto Tritonia tarjoavat tutkijoille koulutusta ja tukea esimerkiksi tekijänoikeuteen tai tutkijan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tutkijoille suositellaan ORCID-tutkijatunnisteen hankkimista. Tunnisteen avulla esimerkiksi tutkijan julkaisut voidaan yksilöidä erilaisissa julkaisujärjestelmissä.

Yliopisto myös kannustaa tutkijoitaan viestimään tutkimuksestaan perinteisiä kanavia laajemmin esimerkiksi ammatillisissa julkaisuissa tai sosiaalisessa mediassa.

Tutkimusaineistot

Vaasan yliopisto kannustaa tutkijoitaan myös tutkimusaineistojen avoimeen julkaisemiseen.

Tutkimusaineistojen avaamisessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimusaineistojen avaamisen yhteydessä tutkijan on huomioitava aineiston luottamuksellisuus, turvallisuus sekä yksityisyydensuoja ja tietoturva. Tutkimusaineistojen avaamiseen vaikuttavat myös lait, asetukset ja sopimukset.

Etenkin tutkimushankkeissa on aineiston omistajuuteen ja tekijyyteen liittyvistä kysymyksistä sovittava. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että tutkimusaineistoon liittyvistä tekijänoikeudellisista kysymyksistä sovitaan hyvissä ajoin ennen hankkeen alkua.

Päätöksen aineiston avaamisesta tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Vapaassa tutkimuksessa, eli tutkimuksessa joka ei liity hankkeeseen aineiston avaamispäätöksen tekee tutkija.

Tutkimuksen aikana aineistoa voidaan säilyttää yliopiston palvelimilla. Tutkimuksen päätyttyä aineistojen julkaisemisessa sekä pitkäaikaissäilytyksessä hyödynnetään kansallisia palveluita, kuten IDAa.

Vaasan yliopisto yhdessä tiedekirjasto Tritonian kanssa tarjoaa tutkijoille tukea ja koulutusta tutkimusaineistojen avaamiseen sekä tutkimusaineistoihin liittyvien oikeudellisten kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

  • Lisätietoja avoimesta tieteestä osoitteesta: openscience@univaasa.fi

Avoin julkaisuarkisto Osuva

Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto Osuva sisältää yliopiston omat julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet. Osuvaan sisältyy julkaisujen viitetietoja, tiivistelmiä ja kokotekstejä.