Tutkimus

Ilmiölähtöistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa Tutkimusta

Teemme korkealaatuista tutkimusta kauppatieteissä, hallintotieteissä, tekniikassa ja viestintätieteissä. Strategiset painoalamme ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Tuomme tutkimuksen kautta energiaa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Avoimet, monitieteiset ja ilmiölähtöiset tutkimusalustat toimivat laajassa yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Edistämme tutkimuksellamme kestävää kehitystä ja autamme ratkaisemaan maailmanlaajuisia tulevaisuuden haasteita.

Tutkimusuutiset ja tapahtumat

Tutustu tutkimukseen

Tutkimusryhmät, tutkimusalustat ja akateemiset yksiköt

Akateemiset yksikömme ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Yliopiston tutkimusryhmät tekevät korkealuokkaista tutkimusta, toteuttavat tutkimushankkeita ja ohjaavat tohtorikoulutettavia. Tutkimusryhmiin kuuluu professoreita, post doc -tutkijoita ja väitöskirjaansa valmistelevia tohtorikoulutettavia sekä projektitutkijoita.

Vaasa Energy Business Innovation Centre – VEBIC, Digital Economy ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Nämä kolme avointa, monitieteistä ja ilmiölähtöistä tutkimusalustaa täydentää yliopistomme vahvaa tieteenalakohtaista tutkimusta ja avaa yliopiston ovia ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullinen ja avoin tiede

Nainen, jolla tohtorihattu

Tohtorin tutkinto tarjoaa monipuoliset eväät työelämään, joko tutkijanuralle tai vaativiin asiantuntijatehtäviin yliopiston ulkopuolella.

Tohtoriohjelmistamme valmistuu kauppatieteiden tohtoreita, tekniikan tohtoreita, hallintotieteiden tohtoreita sekä filosofian tohtoreita.

Haemme tohtorikoulutukseen motivoituneita, lahjakkaita ja tutkimustyöstä innostuneita opiskelijoita. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Keväällä haku on huhtikuussa ja syksyllä haku alkaa syyskuun puolivälissä ja päättyy lokakuun puolivälissä.

 

Liity tiiviiseen yhteisöömme Tutkijan uralle

Tutkija tai opettaja, oletko kiinnostunut liittymään akateemiseen yhteisöömme? Lue lisää neliportaisesta akateemisesta uramallistamme rekrytointisivuiltamme.

Strategisilla aloillamme osa tutkijoista nimitetään vakinaistamispolulle Tenure track -tehtäviin. Tenure track -menettelyssä yliopisto tarjoaa tutkijalle urapolun, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arviointien kautta suoraan professoriksi. Tenure track -tehtävä on määräaikainen ja siihen on mahdollista valita henkilö tutkijatohtoriksi, apulaisprofessoriksi tai jopa suoraan professoriksi.

Tenure track -tutkijatohtorit ja -apulaisprofessorit työskentelevät akateemisissa yksiköissä ja tekevät yliopiston uusien tutkimusalustojen (VEBIC, Digital Economy ja InnoLab) mukaan suuntautunutta tutkimusta. Lue lisää Tenure track -menettelystä.

Uusimmat työpaikkamme löydät avoimet työpaikat -osiosta.

Vaasan yliopiston tutkijoita