Korvaavalla kielikokeella voidaan korvata toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pakollisia peruskursseja. Korvaavaan kielikokeeseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on lukion yleiskielitaitoa laajempi ja erikoistuneempi kielitaito, kuten esim. opistotasoisia kieliopintoja tai työelämän kokemusta. Jos olet suorittanut aikaisemmin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kieliopintoja, voit anoa suoraan kieliopintojen korvaamista. Korvaavat kokeet edellyttävät opiskelijalta oman alan tieteellisen tekstin hyvää ymmärtämistä ja terminologian tuntemusta. Korvaavia kokeita pidetään kerran lukuvuodessa ja ne pidetään yleensä syyslukukaudella. Korvaavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran.

Seuraavista opintojaksoista järjestetään korvaavia kielikokeita:

Toinen kotimainen kieli

  • Finska som det andra inhemska språket 5 op(KSUO7113) korvaava kielikoe: ilmoitetaan myöhemmin.
  • Ruotsin kielen peruskurssi 5 op (KUO6111/KRUO7111/KRUO8111/KRUO9111) korvaava kielikoe kirjallinen osio ma 23.9.2019 klo 14.15-15.45. salissa B209. Ilmoittaudu kokeeseen WebOodissa viimeistään ma 16.9. Suulliseen osioon (pe 4.10. klo 12.15-13.45, sali B209) kutsutaan kirjallisessa osiossa hyväksytyt opiskelijat.

Englanti

Englannin kielen korvaavia kielikokeita suositellaan opiskelijoille, jotka ovat ylioppilaskirjoituksissa saaneet englannista arvosanan M, E tai L.

  • Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi / Reading and Writing Skills in English) ti 3.9. klo 12 - 14 salissa C203 (Kurtén). Ilmoittautuminen WebOodissa alkaa 12.8. Kokeen voi tehdä myös sähköisenä tenttinä Examissa.
  • Suulliset taidot/Suullinen viestintä/Oral Skills): ke 4.9. klo 13-16, to 5.9. klo 10-12 ja 14-16 tai pe 6.9. klo 10-12. Voit valita itsellesi sopivan ajan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen WebOodissa alkaa 12.8.

Ranska

  • Suullinen ja kirjallinen viestintä I-II 5 op (FRAN1006, FRAN1007, KRAN5110A, KRAN5110B). Ranskan kielen tasokoe on myös korvaava koe. Tasokokeessa tietyn pistemäärän saavuttaneille opiskelijoille korvataan Suullinen ja kirjallinen viestintä I-II -opintojakso. Ranskan kielen korvaavaan kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Saksa

  • Yleis- ja talouskieli 5 op (KSAK9111) korvaava koe sovitaan opettajan kanssa.

 

Espanjan ja venäjän kielten korvaavista kielikokeista on sovittava erikseen kyseisen oppiaineen kanssa.

Ilmoittaudu korvaaviin kokeisiin etukäteen WebOodissa.