Opintojakso VIEK0001 Johdatus viestintätieteiden opiskeluun ja HOPS 1 on pakollinen viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille.