OPIS0032 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakso on pakollinen osa orientoivia opintoja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta; OPIS0036 Johdatus yliopisto-opiskeluun 1 op ja OPIS0037 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS 1 op. OPIS0036 suoritetaan 1. opiskeluvuoden keväällä ja OPIS0037 toisen opiskeluvuoden alussa.

Opintojakson aikana tutustut omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin, yliopisto-opiskeluun sekä opiskeluympäristöön Vaasan yliopistossa. Opintojakson oppimateriaaleja ovat opinto-opasyliopiston verkkosivutOpi oppimaan -verkkosivut ja HOPS-verkkosivut (yliopiston yleiset sekä tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen HOPS-sivut).

Opintojakson suoritettuasi:

 1. tunnistat oman tutkintosi rakenteen, sisällön ja tavoitteet
 2. osaat etsiä yliopisto-opintoihisi liittyvää tietoa sekä löytää oman koulutusohjelmasi ja yliopiston ohjaustahot
 3. tunnistat oppimistekniikat, ymmärrät erilaisia oppimiskäsityksiä, osaat arvioida itseäsi oppijana ja sinullaon keinoja oman ajankäytön hallintaan
 4. osaat arvioida valintojasi, osaamistasi ja kehittymistarpeitasi
 5. osaat käyttää opinto-opasta opintojen suunnitteluun ja laatia tutkintorakenteen pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
 6. osaat suunnitella ja valinta opintoja ottaen huomioon työelämän tarpeet ja omat tavoitteesi, osaat asettaa opiskelullesi tavoitteet sekä aikatauluttaa opintosi oman opiskelutapasi ja -tahtisi mukaisesti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista yliopiston ja koulutusohjelman järjestämien orientaatiopäivien ohjelmaan, pääaineinfoon, harjoitustenttiin ja HOPS-työpajaan. Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi oppaisiin ja verkossa olevaan materiaaliin tutustumista, omien tavoitteiden pohdintaa sekä opintojen ja lukujärjestyksen suunnittelua. Opintojakson aikana laadit 5–10 sivun pituisen oppimispäiväkirjan ensimmäisen opintovuoden kokemuksista sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Oppimispäiväkirja ja HOPS palautetaan opintojakson Moodle-sivulle (OPIS0032).

Opintojakson opettajina toimivat omaohjaaja, pääaineen HOPS-vastaava ja koulutusohjelmavastaava ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita löydät opintojakson Moodle-sivulta (OPIS0032).

Ohjeita oppimispäiväkirjan laadintaan

Oppimispäiväkirja on vapaamuotoinen yhteenvetoraportti tärkeistä oppimiskokemuksista ensimmäisen lukuvuoden aikana. Oppimispäiväkirja on oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline, jonka tarkoituksena on auttaa sinua muodostamaan henkilökohtainen näkökulma oppimiisi asioihin. Pyri keskittymään oppimiseen ja kiinnostaviin asioihin. Päiväkirjan avulla voit kuvata kokemusmaailmaasi ja tunnistaa oppimisen vahvuuksia ja heikkouksia. Sen tarkoituksena on toimia oman oppimisen arvioinnin tukena sekä edistää reflektointia siitä, mitä ja miten olet oppinut. Voit samalla tallentaa päiväkirjaan myös omia opiskeluun ja oppimiseen liittyviä ajatuksiasi ja ideoitasi.

Oppimispäiväkirja kehittää myös valmiuksiasi tekstin tuottajana. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan oman alan kirjoitusohjeiden mukaisesti. Päiväkirjan muoto ei ole oleellinen tekijä, vaan oleellisin on sisältö. Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen tuotos, joten päiväkirja on hyvä silloin kun sillä on ollut merkitystä kirjoittajalle.

Voit käyttää pohdintasi tukena esim. seuraavaa materiaalia:
- oman alasi uratarinat (töissa.fi, Vaasan yliopiston alumnien uratarinoita)
Opi oppimaan -sivut
Kansainvälisyys ja vaihto-opinnot -sivut

Mitä oppimispäiväkirja voi sisältää:

 • Mitä asioita arvostat yliopisto-opinnoissa ja -tutkinnossa?
 • Miksi olet lähtenyt opiskelemaan juuri tätä tieteenalaa/koulutusohjelmaa?
 • Millaiset seikat vaikuttivat pääaineesi valintaan?
 • Millaisia uratoiveita sinulla on ja millaisista työtehtävistä olet kiinnostunut?
 • Millaista osaamista ja asiantuntijuutta tavoittelet?
 • Mitä olet oppinut tai et ole oppinut, mitä vielä pitäisi opiskella ja oppia jotta uratoiveesi toteutuisivat?
 • Omat opiskelutaidot ja -tottumukset: miten opit parhaiten? Mahdolliset oppimisen esteet.
 • Oman ajankäytön suunnittelu, seuranta ja hallinta?
 • Omien tavoitteiden, toteutusten, palautteiden ja uusien tavoitteiden kirjaaminen.
 • Tutustu yliopiston kansainvälistymismahdollisuuksiin. Miten olet ajatellut hyödyntää niitä opinnoissasi?
 • Pitkän tähtäimen opiskelutavoitteet ja -suunnitelmat?
 • Missä asiassa tarvitset vielä tukea ja ohjausta, mistä asiasta haluaisit vielä lisätietoa?
 • Askarruttavia kysymyksiä, ideoita, ajatuksia, palautetta ja kommentteja?

Oppimispäiväkirja palautetaan toukokuussa Moodleen OPIS0032 (kurssiavainta ei tarvita).