Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (OPIS0008) on kahden opintopisteen laajuinen opintojakso kaikille Vaasan yliopistolla opintonsa aloittaville opiskelijoille. Jakson järjestävät yhteistyössä yksiköt, hakija- ja liikkuvuuspalvelut sekä ylioppilaskunta. Opintojakso on osa orientoivia opintoja, joiden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Vaasan yliopistoon ja auttaa yliopisto-opinnot alkuun. Opintojaksolla tutustutaan muun muassa omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin sekä opiskeluympäristöön. Opintojakso antaa myös välineitä opiskeluun ja vinkkejä oppimaan oppimiseen.

Opintojakso koostuu orientaatiopäivien ohjelmasta sekä muista luennoista, informaatiotilaisuuksista, harjoitustentistä, itseopiskelusta johon kuuluu mm. erilaisiin oppaisiin ja verkossa olevaan materiaaliin tutustumista, sekä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (hops). Itseopiskelun puitteissa pohditaan omia tavoitteita ja suunnitellaan opintoja ja lukujärjestystä. Kaikkien koulutusalojen yhteiset luennot ovat pääsääntöisesti Tervahovin Levón-salissa (A202). Yksiköiden/koulutusohjelmien omien tilaisuuksien paikat on kerrottu verkkosivuilla ja orientointipäivien ohjelmassa.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sen tarkoituksena on auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuihin asioihin. Pyri keskittymään oppimiseen ja kiinnostaviin asioihin. Päiväkirjan avulla voit kuvata kokemusmaailmaasi ja tunnistaa oppimisen vahvuuksia ja heikkouksia. Sen tarkoituksena on toimia arvioinnin tukena ja ideoiden tallentajana sekä edistää reflektointia siitä, mitä ja miten olet oppinut.

Oppimispäiväkirja on vapaamuotoinen päiväkirja oppimisesta sekä yhteenvetoa tärkeistä oppimiskokemuksista ensimmäisen lukuvuoden aikana

Oppimispäiväkirja voi sisältää mm. seuraavia asioita:

  • Mitä asioita arvostat yliopisto-opinnoissa ja -tutkinnossa?
  • Miksi olet lähtenyt opiskelemaan juuri tätä tieteenalaa ja pääainetta?
  • Omat opiskelutaidot ja -tottumukset: tapasi opiskella?
  • Mitä olet oppinut tai et ole oppinut, mitä vielä pitäisi opiskella ja oppia?
  • Mitä ovat oppimisen esteet omalla kohdallasi?
  • Oman ajankäytön suunnittelu, seuranta ja hallinta?
  • Omien tavoitteiden, toteutusten, palautteiden ja uusien tavoitteiden kirjaaminen.
  • Missä asiassa tarvitsen vielä tukea ja ohjausta, mistä asiasta haluaisin vielä lisätietoa?
  • Askarruttavia kysymyksiä, ideoita, ajatuksia, palautetta ja kommentteja?
  • Pitkän tähtäimen opiskelutavoitteet ja -suunnitelmat?

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä tapa kehittää valmiuksiaan myös tekstin tuottajana. Sinällään päiväkirjan muoto ei ole oleellinen tekijä, vaan oleellisin on sisältö. Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen tuotos, joten päiväkirja on hyvä silloin kun sillä on ollut merkitystä kirjoittajalle. Oppimispäiväkirjan suositeltava laajuus on noin 5–10 sivua.

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlen kautta ensimmäisen opintovuoden toukokuun loppuun mennessä. E-hops palautetaan toisen opintovuoden syksyllä.