Johdatus yliopisto-opiskeluun on Vaasan yliopistossa opintonsa aloittaville tarkoitettu opintojakso. Se on osa orientoivia opintoja, joiden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Vaasan yliopistoon ja auttaa yliopisto-opinnot sujuvaan alkuun. Opintojakso antaa välineitä opiskeluun ja vinkkejä oppimaan oppimiseen.

Yliopisto-opiskelijalta vaadittavia taitoja ovat mm. kyky loogiseen ajatteluun, järjestelmällisen tiedonhankinnan taidot ja valmius uusien tietokokonaisuuksien tuottamiseen ja esittämiseen. Opiskelijan tulee ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja sen laadusta, arvioida omaa oppimistaan, keskustella ja kommunikoida, ajatella kriittisesti, arvioida ja soveltaa.

Johdatus yliopisto-opiskeluun on kahden opintopisteen (1 op on n. 27 h) laajuinen opintojakso. Opintojakso on pakollinen hallintotieteiden ja kauppatieteiden kandidaattivaiheen opinnoissa. Tekniikan kandidaatti -opiskelijat suorittavat Johdatus tekniikan opintoihin -kokonaisuuden (5 op).

Opintojakso koostuu orientaatiopäivien ohjelmasta sekä muista alkuohjauksen luennoista, infoista ja harjoitustentistä, oppaisiin ja verkossa olevaan materiaaliin tutustumisesta, omien tavoitteiden pohtimisesta sekä opintojen ja lukujärjestyksen suunnittelusta.

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat Johdatus viestintätieteiden opiskeluun ja hops 1 -opintojakson (3 op), johon sisältyy myös orientaatiopäivien ohjelma.

Hallintotieteet

Lue lisää

Viestintätieteet

Lue lisää

Kauppatieteet

Lue lisää

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Lue lisää