Esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja palveluiden saavutettavuus opintojen aikana. Esteettömyys kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamisen siten, että jokaisella on mahdollisuus toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Opiskelu- ja opetusjärjestelyt tulee toteuttaa yliopistossa niin, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa opiskelua koskevan tuen. Opintoasioissa tärkeitä esteettömyysasioita ovat mm. opetuksen ja opiskelun järjestelyt ja käytännöt, tenttijärjestelyt ja opettajan toiminta. Lisätietoja esteettömästä opiskelusta ja mm. tenttien yksilöllisistä järjestelyistä löydät Esteettömän opiskelun -sivustolta. Mikäli tarvitset opinnoissasi yksilöllisiä järjestelyjä, olethan hyvissä ajoin yhteydessä opintopsykologiin tai koulutusohjelmasi omaohjaajaan.