Tutkimus

Uutinen
08.07.2020 - Tutkimus

Katsaus: Ohjaustoiminta kompleksisessa maailmassa

Tarkasteltaessa ohjaustoiminnan kehitystä ajan saatossa, perinteisen päätöksenteon muodot ja ohjauskeinot eivät nykymaailmassa enää riitä. Perinteinen ohjaus on edelleen hyvä operatiivisen toiminnan ylläpitäjä, mutta se ei yksinään vahvista yhteistoimintaa eikä edistä kumppanuutta eri tasoilla.
Uutinen
23.06.2020 - Tutkimus

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu edistävät resurssiviisaiden toimintatapojen juurtumista Pohjanmaan teollisuuteen

Vaasan yliopisto ja Muova (VAMK) ryhtyvät tutkimaan resurssiviisauden strategioita sekä kehittämään virtuaalista demonstraatio- ja tutkimusalustaa, jonka tarkoituksena on auttaa teollisia yrityksiä ymmärtämään ja kokeilemaan resurssiviisaita toimintatapoja. Keväällä käynnistynyttä hanketta rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjanmaan liitto.
Väitöstiedote
23.06.2020 - Tutkimus

Väitös: Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.