Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry (ent. Vaasan yliopiston henkilökuntayhdistys VYHY ry) on perustettu vuonna 1972. Henkilökuntayhdistykseen kuuluu 121 jäsentä ( tammikuu 2015 ) ja se on suurin Vaasan yliopistossa toimivista ammattijärjestöistä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita mm. työyhteisön ja työympäristön kehittämiseksi, käymällä neuvotteluja paikallistasolla, laatimalla selvityksiä ja harjoittamalla tiedotus- sekä koulutustoimintaa. Yhdistykseen kuuluu jäseniä yliopiston eri ammattialoilta sekä yliopistojen palvelukeskus Certiasta. Jäsenistö koostuu lähinnä hallinto- ja muissa tukitoiminnoissa työtään tekevistä.

Yhdistyksellä ovat sääntömääräiset syys- ja kevätkokous, jotka ovat kaikille jäsenille avoimia. Tarvittaessa järjestetään yleiskokouksia. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Yliopistojen, sekä Certian työehtosopimusten tulkinnassa ja yhteistoimintaneuvottelijoina keskeisessä asemassa ovat yhdistyksen valitsemat pääluottamusmies ja kaksi luottamusmiestä.

Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n jäsenyhdistys. Jäsenyhdistyksiä on kaikkiaan 17, joihin kuuluu yhteensä noin 6000 jäsentä. YHL kuuluu jäsenenä STTK:n alaiseen palkansaajajärjestö Pardiaan.

YHL:n ylintä päätösvaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto. Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa liiton hallitus.

Päivitetty 15.11.2016 - Verkkotoimitus
Login