VEBIC on monitieteinen tutkimusalusta

mg_2553.JPG

VEBICin tutkimusalusta kokoaa yhteen kaikkien Vaasan yliopiston tiedekuntien osaamisen. Tällä tavalla yliopisto vastaa tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. VEBIC-tutkimusalusta tarjoaa avoimen yhteistyötilan tutkimusta ja innovointia varten. Siinä yhdistyvät tieteellinen, soveltava ja kokeellinen tutkimus.

VEBICissä on polttoaine- ja moottorilaboratorio. Lisäksi VEBICin SESP-hankkeessa on lähdetty rakentamaan uutta älyverkkolaboratoriota.

Moottorilaboratoriota varten Wärtsilä toimittaa kaksi keskinopeaa moottoria tutkimuskäyttöön. Yliopisto investoi 4 miljoonaa euroa järjestelmiin ja laitteisiin sekä tutkimusympäristön luomiseen. Merkittävän osan tästä ovat rahoittaneet innovaatiorahoituskeskus Tekesin INKA-ohjelma sekä energiateknologiayritykset.

Uudessa älyverkkolaboratoriossa on otettu jo käyttöön reaaliaikasimulaatioympäristö, jossa voidaan tutkia älykkäiden sähköverkkojen toimintaa ja testata erilaisia toisiolaitteita.

Tulevaisuudessa VEBIC-tutkimusalusta kehittää Vaasan yliopiston energialiiketalouteen ja -innovaatioihin liittyvää monitieteistä tutkimusta niin, että investoinnit hyödyttävät kaikkia yliopiston tiedekuntia. Data-analyysi ja datainnovointi ohjaavat taloudellista kehitystä yhä enemmän. VEBICin laboratoriot keräävät valtavaa energiaan liittyvän tutkimuksen reaaliaikaista datakirjastoa. Tähän datakirjastoon tulee tietoja moottoreista ja polttoaineista, geotermisen energian tuotannosta, sähköverkoista, tuulienergian tuotannosta, kaasuverkoista sekä yhteisötason älykkäistä sähköverkoista. Tällaisista datakirjastoista saadaan arvokasta näkemystä energiasta ja kestävästä kehityksestä sekä ainutlaatuisia tutkimusmahdollisuuksia nopeasti kehittyvässä datan analysoinnissa ja datainnovaatioissa.

Uusi laboratorioympäristö ja VEBIC-tutkimusalusta ovat hieno esimerkki yritysten, Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston välisestä yhteistyöstä. Koko Euroopassa ei ole kuin muutama yliopistolaboratorio, joissa keskitytään keskinopeisiin moottoreihin ja joustavaan energiantuotantoon. Tämä avaa Vaasan yliopistolle hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

KESTÄVÄÄ ENERGIALIIKETOIMINTAA

”Kestävää energialiiketoimintaa – teknologiasta uusiin liiketoimintamalleihin ja yhteiskunnalliseen lisäarvoon” on ensimmäinen monitieteinen VEBIC-tutkimusprojekti. Suomen Akatemia myönsi sille 560 000 euron rahoituksen vuonna 2016. Projekti toteutetaan pääosin kolmen vuoden aikana 2017–2019. Yksityiskohtaista tutkimussuunnitelmaa luonnostellaan parhaillaan.

HERCULES-2-PROJEKTI

VEBICin ensimmäinen suuri EU:n rahoittama tutkimus on kansainvälinen HERCULES-2-projekti, joka keskittyy moottorien polttoaineisiin, ohjausjärjestelmiin ja pakokaasujen puhdistamiseen. Projekti järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston, Wärtsilän, MAN Diesel & Turbon, Win GD:n, Dinex Ecocatin sekä monien muiden kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Vaasan yliopiston rahoitusosuus projektissa on 1,5 miljoonaa euroa. HERCULES-2 on ensimmäinen projekti, joka on saanut merkittävää rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Yhteensä Euroopan unioni on rahoittanut projektia 16,8 miljoonalla eurolla.

Kolmivuotisessa HERCULES-2-projektissa tavoitteena on polttoaineen suhteen joustava suurikokoinen merimoottori, joka on mahdollisimman hyvin sopeutettavissa käyttöympäristöönsä. Laajempana tavoitteena on Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen.

Yhteystiedot:

Seppo Niemi Seppo Niemi 
Professori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Energiatekniikka
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8304
Fabriikki F285 
Kimmo Kauhaniemi Kimmo Kauhaniemi 
Professori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Sähkötekniikka
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8287
Fabriikki F467 
Päivitetty 16.01.2019 - Verkkotoimitus
Login