VEBIC - Vaasa Energy Business Innovation Centre

VEBIC tarjoaa kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin sekä akateemiseen käyttöön että teollisuuden tarpeita varten. Polttomoottori- ja polttoainelaboratorioita täydentää monitieteinen tutkimusalusta, joka keskittyy uuden energiateknologian laajempiin liiketaloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston uusista ydinkeskittymisalueista. Avoimena tutkimusinfrastruktuurina VEBICillä on keskeinen rooli uuden strategian toteuttamisessa.

VEBIC-ympäristöön kuuluu laboratorioita sekä ohjelma energian ja kestävän kehityksen tutkimusprojekteja varten. Nämä kaksi laboratoriota ovat polttomoottorilaboratorio sekä siitä erillinen mutta siihen yhteydessä oleva polttoaineiden kehityslaboratorio. Laboratoriot sijaitsevat Palosaaren kampuksen uudessa laboratoriorakennuksessa. VEBICissä tehtävän tutkimuksen piiriin kuuluvat uusi energiateknologia sekä uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Projektit keskittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin, joustavaan energiantuotantoon, polttomoottoreita käyttävien voimaloiden sähköjärjestelmiin, energiantuotannon hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen sekä energiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.

Vaasan yliopisto on äskettäin uusinut strategiansa vuosille 2017–2020. VEBICin strategisen roolin vuoksi kaikki Vaasan yliopiston tiedekunnat ovat mukana monitieteisessä toiminnassa ja avoimessa VEBIC-tutkimusalustassa. Tämän avoimen lähestymistavan mukaisesti kutsumme asiantuntijakumppaneita kaikkialta maailmasta mukaan energian ja kestävän kehityksen tutkimuksen korkeimmalle tasolle.

Ensimmäinen VEBIC-tutkimusinfrastruktuurin vaihe valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Voimme ylpeinä kertoa, että pystymme alusta lähtien tarjoamaan maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen tutkimusalustan. VEBICiä rahoittavat innovaatiorahoituskeskus Tekes (muun muassa Euroopan aluekehitysrahaston kautta) sekä useat kumppaniyritykset.

Energiaan liittyvää tutkimusta, joka etsii ratkaisuja sekä globaaleihin haasteisiin, kansallisiin tarpeisiin että yrityksille

VEBIC-tutkimusinfrastruktuurilla Vaasan yliopisto pyrkii vahvistamaan asemaansa energiatutkimuksen kansainvälisessä kärjessä. VEBIC palvelee energia-alan ja akateemisten laitosten kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja koulutustarpeita. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen avoimen tutkimusinfrastruktuurin sekä yrityksille että muille yliopistoille.

Vaasan alue on Pohjoismaiden johtava energiateknologiakeskittymä. Tutkijoiden lisäksi siellä toimii sellaisia johtavia teknologiayrityksiä kuin ABB, Wärtsilä ja Danfoss sekä noin 60 PK-yritystä. Kolmannes Suomen energiateknologian kokonaisviennistä on peräisin Vaasan alueelta. Alueen energiateollisuuden liikevaihto on 4,4 miljardia euroa, josta viennin osuus on 70 %. Monet paikalliset yritykset ovat aktiivisesti tekemisissä VEBICin kanssa ja saavat merkittävää hyötyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnoista.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 23.10.2018 - Verkkotoimitus
Login