Vuoden humanistit

2017

VAKKI ry valitsi Vuoden humanistiksi Pohjanmaan tulkkikeskuksen

Pohjanmaan tulkkikeskus on toiminut ansiokkaasti ja näkyvästi humanismin äänenkannattajana, kovien arvojen vastustajana sekä ihmisyyden ja sivistyksen puolestapuhujana.

– Vuosi 2017 on ensimmäinen vuosi, kun palkintoa ei anneta yksittäiselle henkilölle vaan organisaatiolle. Olemme tänä vuonna palkinneet ryhmän henkilöitä, jotka ovat antaneet äänen sodan tai poliittisen vainon vuoksi kotinsa jättäneille ihmisille. On tasa-arvoa, että omaa kieltä pystyy käyttämään uusissa tilanteissa ja uudessa maassa vieraiden parissa. Tätä tasa-arvoa Pohjanmaan tulkkikeskuksen tulkit edistävät joka päivä, sanoo VAKKI ry:n puheenjohtaja Tiina Mäntymäki.

Vuoden humanisti 2017

gallery_tommi_lehtonen_pia_hagglund_tiina_mantymaki1.jpg
Pohjanmaan tulkkikeskuksen johtaja Pia Hägglund (keskellä) otti Vuoden humanisti -palkinnon vastaan. Onnittelijoina VAKKI ry:n varapuheenjohtaja Tommi Lehtonen ja puheenjohtaja Tiina Mäntymäki.

 

2016

VAKKI ry valitsi Vuoden humanistiksi Kaarina Hazardin

Hazard on kirjoittaja, näyttelijä ja yhteiskunnallisten ilmiöiden pohtija.

– Kaarina Hazard on todellinen kulttuurin ja yhteiskunnallisen keskustelun moniottelija. Hänen tapansa argumentoida edustaa maamme parhaimmistoa: hän on oivaltava ja terävä, hänen kielensä on rikasta ja äänenkäyttönsä vivahteikasta. Hänen kolumninsa sekä tv- ja radioesiintymisensä tarjoavat kuulijoille älykästä sisältöä, jota pinnallistuva media kipeästi kaipaa, kertoo VAKKI ry:n varapuheenjohtaja Harry Lönnroth.

– Hazard reagoi aikamme ilmiöihin, erittelee yhteiskuntaa ja asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiinsa. Hän edustaa sitä, mitä me täällä yliopistossa niin usein peräänkuulutamme: ihmistä, joka osallistuu ja tekee sen ammattilaisen rautaisella otteella.

Vuoden humanisti 2016

 

2015

VAKKI ry valitsi vuoden humanistiksi kirjailija Marko Hautalan

– Halusimme nostaa esiin vaasalaisen sanataitelijan, jonka toiminta liittyy läheisesti tämän vuoden symposiumin teemaan eli rajoihin. Marko Hautala on rajojen ylittäjä monella tavalla, hän on kirjailija, Littfestin taiteellinen johtaja ja opettaja, kertoo VAKKI ry:n puheenjohtaja Tiina Mäntymäki.

– Hautalan kirjallisessa tuotannossa yhdistyvät paikallinen ja globaali, erityinen ja universaali kiinnostavalla tavalla. Hänen teoksensa käsittelevät ihmisiä erikoisissa tilanteissa, mutta samalla niiden tarinat koskettavat kaikkia ihmisiä.

Vuoden humanisti 2015

29.jpg
Kirjailija Marko Hautala

 

2014

VAKKI ry valitsi Vuoden humanistiksi Kersti Juvan

Kersti Juva on Suomen huomattavimpia ja tuotteliaimpia englanninkielisen kirjallisuuden kääntäjiä. Juva on suomentanut lähes koko J. R. R. Tolkienin tuotannon, kuten Taru sormusten herrasta -trilogian, Hobbitin sekä lukuisia pienempiä teoksia.

– Juvan mukaan kääntäjän tehtävä on tuoda kirjailijan totuus lukijalle eli auttaa kirjoittajaa ja lukijaa, joilla ei ole yhteistä kieltä, kohtaamaan toisensa käännöksen avulla. Tällä näkemyksellä kääntämisen perusolemuksesta on myös suora yhteys tämän vuoden symposiumiteemaan, demokratiaan. Demokratian kannalta ei suinkaan ole yhdentekevää, mitä käännetään, mistä käännetään, miksi, miten ja kenelle, kertoo VAKKI ry:n puheenjohtaja, professori Harry Lönnroth.

– Kääntäminen ei ole koskaan saanut sille kuuluvaa arvonantoa edes kaikkien humanistien keskuudessa. Kersti Juvan kaltaiset ilmaisuvoimaisen kielen ja syvällisen kulttuurin puolestapuhujat ovat siksi juuri sitä tärkeää humanistista ydintä, jota VAKKI ry haluaa puolustaa, Lönnroth kertoo valinnan perusteista.

Vuoden humanisti 2014

 

2013

VAKKI ry valitsi Vuoden humanistiksi professori Hannu Katajamäen

Hannu Katajamäki on Vaasan yliopiston aluetieteen professori ja filosofisen tiedekunnan dekaani.

– Katajamäki on Vaasan yliopiston kronikoitsija, kriitikko ja keskustelija. Hän vaikuttaa ja kuuntelee, ja häntä myös kuunnellaan, VAKKI ry:n puheenjohtaja, professori Harry Lönnroth perustelee valintaa.

Katajamäki haluaa profiloida Vaasan yliopiston filosofisen tiedekunnan ns. yhteiskunnallisen humanismin vastuunkantajaksi. Hänen mukaansa Suomen kilpailukyky ja menestys edellyttävät asiantuntijoita, jotka oivaltavat yritysten ja hallinnon päätöksenteossa yhteiskunnallisen humanismin tähdellisyyden. Sen ytimessä ovat oikeudenmukaisuus, laaja-alaisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Tästä lähtökohdasta filosofinen tiedekunta haluaa edistää modernin sivistysyliopiston ideaa, jossa yllättävät tieteenalayhdistelmät synnyttävät uutta luovuutta ja parempaa maailmaa.

Vuoden humanisti 2013