Oppimiskokemuksen suunnittelu digioppimisessa

Oppimiseen liittyvässä käyttäjäkokemuksessa (User Experience, UX) tuotteen, palvelun tai järjestelmän käyttöön liittyvään tyytyväisyyteen yhdistyy oppimisen mahdollistaminen. Oppimiskokemusta (Learning Experience, LX) voidaan suunnitella (Learning Experience Design) ja tukea tutkimukseen ja käytäntöön perustuvilla hyväksi havaituilla keinoilla.

Työpaja keskittyy oppimiskokemuksen suunnitteluun tilanteissa, joissa hyödynnetään digitaalisia alustoja. Kyseessä voi olla joko täysin verkossa tapahtuva oppiminen tai sulautuva oppiminen.

Esitelmät ja puheenvuorot voivat pohjautua tehtyyn tai tekeillä olevaan tutkimukseen, tai esitellä käytännön kokemuksia tai tuotoksia. Esitys voi myös sisältää vuorovaikutteista keskustelua valitun aiheen ympäriltä.

Esitykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • oppimiskokemuksen määrittely
  • oppimiskokemuksen arviointi
  • oppimisympäristöjen käyttäjäystävällisyys
  • oppimiskokemuksen parantaminen eri keinoin, esimerkiksi pelillistämisen tai keinoälyn avulla
  • käyttäjäystävällisyys mobiiliteknologialla tuetussa oppimisessa

Työpajan esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Jokaiselle esitykselle varataan 20 minuuttia sekä 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.

Työpajan vetäjinä toimivat yliopisto-opettaja Laura Lappalainen (laura.lappalainen[at]univaasa.fi) ja digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen (sanna.eronen[at]univaasa.fi) Vaasan yliopistosta.