Kiertotalous kielen ja viestinnän näkökulmasta

Kiertotalous eli talousmalli, joka tähtää vastuulliseen ja kestävään kasvuun luonnonvaroja säästäen ja käyttöön otettuja materiaaleja kierrättäen on julkisessa keskustelussa laajalti käsitelty aihe. Se on moneen toimialaan ja työtehtävään tavalla tai toisella kytkeytyvä kysymys ja keskeinen elementti esimerkiksi Suomen nykyisen hallituksen ohjelmassa; kiertotaloutta painotetaan niin ympäristöpolitiikan, koulutuspolitiikan kuin talouspolitiikankin strategisissa tavoitteissa. Kiertotaloudesta puhutaan vastuullisuuskysymyksenä, teknologisena ongelmana ja talousmallina, jolla turvataan valtion ja kuntien tulevaisuuden kilpailukyky. Kiertotalouden ympärille kehkeytyy monialaista keskustelua siinä missä viestinnällisiä haasteitakin, ja siksi se tarjoaa myös kielen ja viestinnän tutkijoille kiinnostavan ja monipuolisen tutkimuskentän.

Työpajan tavoitteena on keskustella siitä, millaista kiertotalouteen liittyvää keskustelua työelämän organisaatiossa, mediajulkisuudessa, sosiaalisessa mediassa ja muilla foorumeilla käydään ja miten aiheesta viestitään. Kiertotalous on hyvin laaja käsite, joka saa eri yhteyksissä hyvinkin erilaisia määritelmiä ja painotuksia. Työpajaan sopivat siten esitelmät, joissa tarkastellaan median, poliitikkojen, viranomaisten, yritysten, kansalaisten ja mahdollisesti muidenkin toimijoiden puheenvuoroja. Näkökulmat voivat olla niin lingvistisesti kuin media- tai viestintätieteellisesti painottuneita.

Mahdollisia keskusteluteemoja ovat muun muassa:

  • kiertotalous työelämän teksteissä: terminologian määrittely ja käyttö
  • kiertotalous monialaisena ilmiönä ja käsitteenä: tieteiden ja ammattialojen välisen viestinnän haasteet
  • kiertotalous mediassa: käsittelytavat, diskurssit, kehystykset ja kannanotot
  • kiertotalous politiikan kielessä: tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely; identiteettipolitiikka; strategiapuhe ja retoriikka
  • koulutus, valistus, kampanjat, opetusmateriaalit eri kohderyhmille; kiertotaloutta edistämään pyrkivä viestintä ja viestintätaidot
  • yritysviestintä: kiertotalous yritysten vastuullisuuspuheessa, mainonnassa ja ylipäänsä viestinnässä eri kohderyhmille
  • viranomaisviestintä: määritelmät, strategiat, tavoitteet, toimenpiteet, ohjeet ja suositukset
  • kansalaisten ja kuluttajien näkemykset, mielipiteet ja ymmärrys kiertotaloudesta.

Työpajan kielet ovat suomi ja englanti. Jokaiselle esitykselle varataan 20 minuuttia sekä 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.

Työpajan vetäjinä ovat yliopistonlehtori Ville Virsu (vimivi[at]utu.fi) Turun kauppakorkeakoulusta suomen kielen ja talouselämän viestinnän oppiaineesta sekä yliopistonlehtori Paula Sjöblom Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineesta.