Språkmöten i skönlitteratur - perspektiv på litterär flerspråkighet

sprakmoten_kansi.jpg

VAKKI Publications N:o 6

Språkmöten i skönlitteratur

Perspektiv på litterär flerspråkighet

Vasa 2016

Redaktörer: Siv BJÖRKLUND & Harry LÖNNROTH

Redaktionsassistent: Nestori SIPONKOSKI

ISBN 978-952-68538-0-2 (häft.)
ISBN 978-952-68538-1-9 (PDF)

ISSN-L 2242-6841
ISSN 2242-6841 (häft.)
ISSN 2242-685X (PDF)

 

 

Inledning

Förord

I Analys av litterär flerspråkighet – teoretiska och metodologiska ansatser

II Litterär flerspråkighet i finlandssvensk litteratur – tre empiriska studier

III Översättning av litterär flerspråkighet

Lars Sund: Efterord

I boken medverkar