panorama_wp_20160602_11_36_58_pro-2--3.jpg

VAKKI ry

VAKKI ry on viestinnän tutkijayhdistys, joka on tutkinut ja julkaissut aktiivisesti jo usean vuosikymmenen ajan.

VAKKI on vuonna 1984 Vaasassa perustettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viestintään liittyvää tieteellistä tutkimusta. Yhdistys toimii tutkijoiden, ammatinharjoittajien ja muiden yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii jatkuvaan vuoropuheluun kansallisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhdistyksen vuotuiseen toimintaan sisältyy:

  • kansainvälisen symposiumin järjestäminen
  • vertaisarvioidun kokoomateoksen julkaiseminen
  • viestinnän alan tutkijoiden yhteisöllisyyden edistäminen
  • yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

-----

VAKKI ry hakee harjoittelijaa toimitussihteerin tehtävään

 

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen:

VAKKI ry tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää viestintään liittyvää tieteellistä tutkimusta. Yhdistys julkaisee vuosittain vertaisarvioidun kokoomateoksen, jonka toimittamiseen haetaan nyt toimitussihteeriä. VAKKI ry:n toimitussihteeri työskentelee yhdistyksen julkaisuvastaavien kanssa läheisessä yhteistyössä. Toimitussihteerin vastuulla on monikielisen VAKKI-julkaisun artikkelien tekninen toimittaminen, niiden saattaminen yhtenäiseen asuun, julkaisun käsikirjoituksen viimeistelytyöt sekä kirjeenvaihto artikkelien kirjoittajien ja arvioijien kanssa. Toimitussihteeri osallistuu myös vuosittaiseen VAKKI-symposiumiin (ks. /fi/sites/vakki/symposia/) liittyviin järjestelytöihin. Toimitussihteeriltä edellytetään hyvää suomen, englannin ja ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito (esim. saksa ja ranska) on eduksi. Tehtävässä edellytetään myös hyviä tekstinkäsittelytaitoja ja julkaisuohjelmistojen sekä verkkojulkaisemisen tuntemus katsotaan eduksi. Työ on itsenäistä ja edellyttää huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Ajankohta ja kesto: Sopimuksen mukaan (1 viikko toukokuussa + n. 3 kk elokuusta alkaen)

Työaika: Osa-aikatyö

Palkka: 1211/kk tai Kelan työssäoloehdon täyttävä palkka vuonna 2020

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Edellyttää Vaasan yliopiston urapalveluiden myöntämää harjoitteluvoucheria

Sijainti: Pohjanmaa

Viimeinen hakupäivä: 31.1.2020

Koulutusalavalinta: Media-, viestintä- ja informaatioala, Kielet ja kääntäminen

Yhteyshenkilö: Niina Nissilä (niina.nissila[@]univaasa.fi)

Ilmoitus Aarresaaressa: https://www.aarresaari.net/index.php?14&ilmoid=68025&lang_id=2&uni_id=11

Tietoja harjoitteluvoucherista: /fi/for/student/studies/practice/internship/subsidised/

Päivitetty 13.12.2019 - Verkkotoimitus
Login