panorama_vakkilogo5.png

VAKKI ry

VAKKI ry on Vaasan yliopiston kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja monikielisyyden tutkijayhdistys, joka on tutkinut ja julkaissut aktiivisesti jo usean vuosikymmenen ajan.

VAKKI ry:n vuosikokous pidetään torstaina 22.3.2018 kello 9.00 Tervahovissa, huoneessa D115. Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet!

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 8. Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksu
 9. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Valitaan yhdistyksen hallitus sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen
Päivitetty 06.03.2018 - Verkkotoimitus
Login