Esittely

Vaasan yliopiston opetusalan yhdistys VYLL ry on perustettu vuonna 1975 ja siihen kuuluu yliopistonlehtoreita, lehtoreita, yliopisto-opettajia, tuntiopettajia ja opetuksen asiantuntijatehtävissä toimivia henkilöitä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 28.

Vaasan yliopiston opetusalan yhdistys VYLL ry pyrkii

  • tekemään aloitteita ja parantamaan työolosuhteita
  • valvomaan palkkausta koskevia asioita
  • valvomaan sopimusten noudattamista ja henkilöstön asemaa yliopistoyhteisössä
  • järjestämään jäsentilaisuuksia ja virkistystoimintaa
  • osallistumaan Yliopistonlehtorien liiton, OAJ:n paikallisyhdistyksen, OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen sekä Akavan aluetoimikunnan toimintaan

Yhdistyksen luottamusmies on Tiina Sorvali ja varaluottamusmies on Mia Mäki-ista.

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys

Yhdistyksen edustaja OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa on  Heli Katajamäki.

Yhdistyksen edustus YLL:n hallituksessa

Suvi Isohella on Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n hallituksen varajäsen kaudella 1.8.2018-31.7.2020.

Päivitetty 06.06.2018 - Verkkotoimitus
Login