panorama_mg_3321-tif.jpg

TextPract - Tekstien ja kasvokkaisten vuorovaikutustilanteiden verkostot organisaatioiden käytänteinä

Tämä monitieteinen tutkimushanke tarkastelee kirjoitetun tekstin ja puhutun vuorovaikutuksen välistä yhteyttä eri organisaatioiden käytänteissä. Projektin aineisto koostuu videoiduista keskusteluista, joissa työstetään organisaation strategisia tekstejä tai jotka itsessään nojaavat aiemmin valmisteltuun tekstiin. Projektissa tutkitaan, miten tekstit ja puhutun vuorovaikutuksen rakenteet muovaavat toisiaan näissä aktuaalisissa vuorovaikutustilanteissa: kuinka tekstit rakentuvat lopulliseen muotoonsa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa työstettyjen eri versioiden kautta ja kuinka valmiita tekstejä hyödynnetään organisaation muissa tilanteissa? Toiseksi projektissa tarkastellaan sitä, miten organisaation strategia rakentuu ja konstituoituu tutkittavien intertekstuaalisten verkostojen ja niiden kielellisten käytänteiden kautta. Kolmanneksi projekti selvittää laajemmin ammatillisen viestinnän käytänteitä, kuten sitä, miten kielellinen genretietous yhdistyy institutionaaliseen ja ammatilliseen identiteettiin sekä niihin kytkeytyvään professionaaliin kompetenssiin.

Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama (2011-2015), ja se kuuluu KASC-tutkimusryhmään (Knowledge and action in specialized communication / Tieto ja toiminta erikoisalaviestinnässä).

Päivitetty 26.10.2015 - Verkkotoimitus
Login