Vaasan energiainstituutti Etelä-Pohjanmaalla

Vaasan energiainstituutti (VEI) on Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan ja Levón-instituutin yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa perustama energia-alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio. Vaasan energiainstituutin tehtävänä on tarjota energia-alan tutkimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Vaasan Energiainstuutin yhteyshenkilönä Etelä-Pohjanmaalla toimii:

Päivitetty 30.11.2012 - Levón-instituutti
Login