Koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä

Seinäjoen yliopistokeskus

Vaasan yliopisto on yksi Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivista yliopistoista. Seinäjoen yliopistokeskukseen kuuluvat Vaasan yliopiston lisäksi myös Tampereen ja Helsingin yliopistot, Sibelius-Akatemia sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteistyöhön osallistuvat lisäksi Turun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, alueen kehittäjäorganisaatioita sekä mittava joukko yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat Epanet-verkoston.

Yliopistokeskus on noin 90 asiantuntijan monitieteellinen yhteisö, jonka toiminta painottuu tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Vuosittainen rahoitus on 6-8 miljoonaa euroa projektitoiminnan laajuudesta riippuen. Henkilökuntaan kuuluu mm. professoreita, opettajia, suunnittelijoita ja tutkijoita.

Yliopistokeskuksessa järjestettävä koulutus on aikuiskoulutusta, jota toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena, tutkintotavoitteellisena koulutuksena ja täydennyskoulutuksena. Vuosittain Seinäjoen yliopistokeskuksessa opiskelee noin 2 500 aikuisopiskelijaa.

SYLVIA-verkkopalvelu (kysy mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta)

SYLVIA on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu yliopiston aikuisopiskelijoille. Sylvian kautta saat tietoa opiskelusta ja opinnoista Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Voit ottaa yhteyttä yliopistokeskuksen opintoneuvojiin kaivatessasi juuri sinulle räätälöityä ohjausta. Sylvian löydät osoitteesta: http://sylvia.ucs.fi

Päivitetty 19.03.2014 - Levón-instituutti
Login