Esittely

Kirjaamon toimialueena on yliopiston hallinto ja erityisesti hallinnossa valmistellut asiakirjat ja asiakirjalliset tietoaineistot.

Kirjaamossa ylläpidetään arkistolain (1994/831) tarkoittamaa yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmaa.

Kirjaamo vastaa myös päätearkiston toiminnasta.

Kirjaamossa ylläpidetään asianhallintajärjestelmää, johon kirjataan niitä yliopistolle saapuvia ja yliopistolta lähteviä asiakirjoja, jotka kulkevat yliopistopalveluiden kautta, sekä annetaan tietopalvelua näistä kirjatuista asiakirjoista. Kirjaamo vastaa myös asianhallintajärjestelmän edelleen kehittämisestä.

Yksikkö vastaanottaa ja käsittelee ne tehtävien sekä apurahojen ja stipendien hakuasiakirjat, jotka hakuilmoituksen perusteella toimitetaan kirjaamoon.

Kirjaamosta saa pyydettäessä professorinvirkojen tehtäväntäyttöselosteet ja muiden tehtävien tehtäväntäyttösuunnitelmat, jotka lähetetään sähköisesti tai postitse ilmoitettuun osoitteeseen.

Päivitetty 28.11.2012 - Verkkotoimitus
Login