panorama_img_1395.JPG

Kirjaamo

Keskeiset tehtävät

  • asiakirjahallinnon vastuu ja kehittäminen
  • saapuvien ja lähtevien asiakirjojen kirjaaminen
  • hakemusasiakirjojen vastaanottaminen
  • Kirjaamo huolehtii lisäksi yliopiston arkistotoimesta ja vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja aineistoista.
  • Tiedon löytymisen ja hallinnan varmistamiseksi kirjaamo rekisteröi asiakirjat sähköiseen diaariin.
Päivitetty 04.12.2017 - Verkkotoimitus
Login