Keynote -puhujat

 

Marie Leijon

Päivien ensimmäisen Keynote-puheenvuoron pitää filosofian tohtori, yliopistonlehtori Marie Leijon aiheesta Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon toimii Malmön yliopistossa kasvatustieteen yliopistolehtorina erityisalanaan oppiminen, viestintä ja media. Lisäksi hän toimii opetuksen kehittäjänä Malmön yliopiston yksikössä Centre for Academic Teaching.

Tällä hetkellä Marie Leijon työskentelee kahdessa eri oppimistilojen tutkimusprojektissa, joista toisessa tutkitaan oppimistilojen hybridisoimista yhdistämällä fyysinen ja virtuaalinen oppimisympäristö sekä toisessa tutkitaan formaalin ja informaalin oppimisympäristön yhdistämistä. Marie Leijon on julkaissut useita kansallisia (Ruotsi) ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, kokoomateoksen osia ja konferenssijulkaisuja oppimistiloista, vuorovaikutuksesta ja oppimisesta.

Marie Leijon.png

 

Katarina Winka

Päivien toisen Keynote-puheenvuoron pitää filosofian tohtori, yliopistonlehtori Katarina Winka. Katarina Winka toimii yliopistonlehtorina Uumajan yliopiston yliopistopedagogiikan ja oppimisen tuen yksikössä Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Katarina Winka on julkaissut useita kansallisia (Ruotsi) ja kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita, kokoomateoksen osia ja konferenssijulkaisuja yliopistopedagogisesta osaamisesta, pedagogisista sekä opetusansioiden portfolioista ja pedagogisen osaamisen arvioinnista.

Katarina Winka 2.jpg
Päivitetty 21.06.2017 - Yliopisto-opettajan blogi
Login