Call for papers

Peda-forum 2017 -päivillä pidettäviä esityksiä varten, tulee lähettää abstrakti 14.2.-30.4.2017 välisenä aikana sähköisellä lomakkeella.
Esitysten tulee liittyä annettuihin alateemoihin ja ne voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Päivät rakentuvat viiden alateeman ympärille:

 1. Digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa
 2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen
 3. Opiskelijoiden ohjaaminen
 4. Oppimisympäristöt
 5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö


Esitysehdotuksia on mahdollista tehdä seuraavissa kategorioissa:

1. Alustus / esitys

Alustus/esitys voi käsitellä toteutuneita kehittämiskokeiluja (ml. best practices ja lessons learned) tai esitellä aihepiiristä tehtyä tutkimusta. Myös muuntyyppiset esitykset ovat tervetulleita. Yhdelle alustukselle/esitykselle varataan aikaa n. 20 minuuttia. Samaan aihepiiriin liittyvät alustukset/esitykset kootaan teemaryhmiksi rinnakkaissessioihin. Kuhunkin teemaryhmään varataan aikaa myös keskustelulle. Osallistujien lukumäärää voidaan tapauskohtaisesti rajoittaa.

2. Työpaja

Työpajassa käsitellään tapahtuman teemaan liittyvää työpajan aihetta ehdotuksen tekijän/tekijöiden valitsemalla tavalla. Esitysehdotuksessa tulee kertoa, miten työpaja toteutetaan, kuka työpajasta on vastuussa, kenelle työpaja on tarkoitettu ja kuinka osallistujat voivat valmistautua työpajaan. Työpajan pitäjä voi myös kutsua muita asiantuntijoita työpajaansa omalla kustannuksellaan. Työpajan kesto voi maksimissaan olla noin 1 tunti 15 minuuttia. Vetäjä päättää työpajan osallistujamäärän mahdollisesta rajaamisesta.

Abstraktien muoto ja julkaisu

 • Abstraktin tiedot jätetään esityksen kielellä (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)
 • Abstraktin tulisi vastata kysymysiin mitä, miksi, miten ja mitkä ovat lopputulokset?
 • Abstraktia lähetettäessä tulee kertoa, mihin teemaan ja esityskategoriaan sitä esitetään.
 • Abstraktiin liitetään kirjoittajan/kirjoittajien nimi, organisaatio ja yhteystiedot.
 • Abstraktin enimmäispituus on 2500 merkkiä (sis. välilyönnit) (Huom! Mitä 200 merkkiä, miksi 300 merkkiä, miten 500 merkkiä ja lopputulokset 1500 merkkiä)
 • Abstraktiin liitetään 3–5 avainsanaa, jotka kuvaavat hyvin esityksen sisältöä.
 • Abstraktien hyväksymisestä päivien ohjelmaan ilmoitetaan 23.5.2017 mennessä.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan päivien verkkosivuilla.

Lähetä abstraktiehdotus tällä lomakkeella: Call for Papers -ehdotuslomake

Lisätietoja: pedaforum2017@univaasa.fi

Päivitetty 11.09.2017 - Yliopisto-opettajan blogi
Login