panorama_pedaforum-fb-kansikuva-eng.png

Peda-forum -päivät Vaasassa 16.–17.8.2017

Tervetuloa Peda-forum -päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan! Vaasan yliopisto toimii päivien vastuullisena järjestäjänä yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen kanssa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk ja Novia. Päivät alkavat tiistaina 15.8.2017 verkostotapaamisilla, ja päivien ohjelma alkaa keskiviikkona 16.8.2017 kello 12.00 päivien avajaistilaisuudella.

Päivien teemaksi on valittu Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa.

Päivät rakentuvat viiden alateeman ympärille:

  1. Digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa
  2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen
  3. Opiskelijoiden ohjaaminen
  4. Oppimisympäristöt
  5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö

Paikalle toivotaan runsain joukoin opetuksen, ohjauksen ja opintohallinnon ammattilaisia Suomen yliopistoista ja korkeakouluista sekä muita yliopisto-opetuksesta kiinnostuneita. Päivien tavoitteena on levittää tietoa oppimisen tutkimuksesta ja kehittämistyöstä sekä edistää osallistujien keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta.

Vuoden 2017 konferenssi on kolmikielinen: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Esitykset ja työpajat voivat näin olla näistä millä kielellä tahansa esiintyjästä riippuen.

Nähdään elokuussa 2017!vaasan_yliopisto_keltainen.jpg aa_röd_logo.jpg

hanken_logo.jpg

vamk_logo.jpg

novia_logo.jpg

tritonia_logo.jpg
Päivitetty 08.08.2017 - Verkkotoimitus
Login