Tietojärjestelmätieteen opintopolku 2017 - 2020

Opintopolku tietojärjestelmätieteen pääaineessa
(Väylä I, väh. 100 op)

Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot tietojärjestelmätieteen (ent. tietotekniikka) pääaineessa alkavat syksyllä 2017 ja ajoittuvat kolmelle lukuvuodelle. Opiskelijat suorittavat avoimessa yliopistossa ilta- ja viikonloppu- tai verkko-opintoina n. 100 opintopistettä siirtyvät tämän jälkeen tutkinto-opiskelijoiksi avoimen väylän kautta Vaasan yliopistoon.

Järjestävä organisaatio: Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät avoimen sivuilta: www.univaasa.fi/fi/sites/open/opintotarjonta/vaasa/.

Alustava opetussuunnitelma 105 op (tarjottavat jaksot tarkentuvat vuosittain)

Syksy 2017 – kevät 2018            40 op

Orientoivat opinnot

Johdatus yliopisto-opiskeluun, 1 op ja
Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, 1 op
Tiedonhankintataidot I, 1 op (verkko)

 

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen perusopinnot, 25 op

Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet, 5 op
Ohjelmointi, 5 op
Tietojärjestelmän kehittäminen, 5 op (verkko)
Basic Course in Quality, 5 op
Sustainable Energy Business (Kestävä energialiiketoiminta), 5 op

 

Menetelmäopintoja

Lauselogiikka, 2 op

 

Yhteisiä opintoja

Tietojenkäsittely -teoria, 2 op (verkko)
Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)

 

Liiketoimintaosaamisen opintoja

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op

 

Kieli ja viestintäopintoja

I vieras kieli (englanti)

- Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, 2 op

 

Syksy 2018 - kevät 2019            36 op

Tietojärjestelmätieteen aineopintoja 15 op
ayTITE2220 Introduction to E-business, 5 ECTS (begins 24.9.2018)
ayICATC2100 Tietokannat ja avoimet rajapinnat, 5 op (alk14.1.2019)

Perusopintojakso ayTITE1070 Ohjelmointi, 5 op (kevät 2019)
Menetelmäopinnot aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko) (alkaa 3.9.2018)

ayTITE3270 Management of ICT Function, 5 ECTS (online) (begins 11.3.2019)
ayTITE3370 Management of Cyber Security, 5 ECTS (lectures/online) (begins 13.3.2019)

Liiketoimintaosaamisen opintoja

ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTUTA1090 Yrityksen reaaliprosessit, 3 op (verkko) alkaa 1.10.2018)
ayMARK1006 Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (alkaa 22.1.2019)
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op (alkaa 9.5.2019)

Kieli ja viestintäopintoja
I vieras kieli (englanti)

ayKENG9112 Reading and Writing Skills in English, 3 ECTS (begins 22.9.2018)

Syksy  2019 – kevät 2020           27 op

Tietojärjestelmätieteen aineopintoja väh.10 op
Enterprise Architectures, 5 op
Toinen jakso nimetään yksikköpalaverissa

Menetelmäopintoja
Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

Liiketoimintaosaamisen opintoja
Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (verkko)
Johtamisen perusteet, 7 op

Yhteisiä opintoja
Talousoikeuden perusteet, 3 op

Kieli- ja viestintäopintoja
Äidinkieli
- Akateemiset viestintätaidot, 3 op

Avoimen väylä haku kevät 2020

 

Muutokset mahdollisia

Päivitetty 05.02.2019 - Avoin yliopisto
Login