Talousoikeuden opintopolku 2017-2021

Kauppatieteen opintopolku talousoikeuden oppiaineessa
(Väylä I, väh. 100 op)

Järjestävä organisaatio: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti.
HUOM! Talousoikeuden väyläopinnot ovat tarjolla jatkuvasti myös Vaasassa.
Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät oppilaitoksen omilta sivuilta: www.paijathameenkesayliopisto.fi.

Alustava opetussuunnitelma 105 tai 112 op (tarjottavat jaksot tarkentuvat vuosittain)

Syksy 2017 – kevät 2018     30 (31) op
Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, 2 op
Tiedonhankintataidot I, 1 op
Talousoikeuden perusteet, 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
Organisaatio-oikeus, 6 op
Vero-oikeus, 6 op
Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op
I vieras kieli (englanti)
-    suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, 2 op

Syksy 2018 - kevät 2019    30 (31) op
Markkinaoikeus, 7 op
Yrityksen johtaminen, 7 op (verkko)
Strateginen johtaminen, 7 op (verkko)
Tilastotieteen perusteet, 5 op (verkko)
I vieras kieli (englanti)
-    Luetun ymmärtäminen ja tekstianalyysi kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, 3 op
Äidinkieli
-    suullinen viestintä, 2 op

Syksy  2019 – kevät 2020    30 op
Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op
Henkilöstöoikeus, 6 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op (verkko)
Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (verkko)
Äidinkieli
-    kirjallinen viestintä, 3 op (verkko)
Johdon laskentatoimen perusteet,  3 op

Syksy 2020 - kevät 2021      14 (21) op
Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
Kirjanpidon  ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
Yrityspeli, 2 op
Yrityksen reaaliprosessit, 3 op (verkko)
Lisäksi: Henkilöstöjohtaminen, 7 op (verkko), jos johtaminen sivuaineena

Avoimen väylän haku kevät 2021

Opiskelijat voivat valintansa mukaan suorittaa lisäksi Vaasan tarjonnasta esimerkiksi verkkokurssit Markkinointisuhteiden johtaminen, Tietojenkäsittely, Yrityksen reaaliprosessit, Talousmatematiikan perusteet ja Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille.

Muutokset mahdollisia.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 10.01.2018 - Avoin yliopisto
Login