Julkishallinnon HTK-tutkinto


Hallintotieteen uusi opintopolku avoimessa yliopistossa

Tammikuussa 2020 alkavat Vaasan yliopiston hallintotieteiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden TRY-hankkeen (Toinen reitti yliopistoon) puitteissa kehittämä julkishallinnon htk-tutkintoon tähtäävä opintopolku. Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, julkishallinto (180 op) ja sen sisältämät moduulit ovat kaikille avoimia, mutta ensisijaisesti suunnattu jo työelämässä oleville.

Tutkintoon kuuluvat opinnot suoritetaan avoimessa yliopistossa. Voit suorittaa ne pääosin etäopintoina, joko koko tutkinnon tai vain esim. yhden moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja omien tarpeidesi mukaan.


Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opinnot ovat maksullisia avoimen yliopiston opintoina 12-15€/opintopiste. Lisäkustannuksia voi tulla mm. oikeustieteen tenttien suorittamisesta siirtotenttinä toisella paikkakunnalla.

Tutkinto koostuu yksittäisten opintojaksojen muodostamista moduuleista. Koulutukseen ei ole erillistä hakua/hakuaikaa, vaan opiskelija ilmoittautuu järjestämisaikataulujen puitteissa jokaiselle opintojaksolle erikseen siihen avoimeen yliopistoon, jossa opinnot järjestetään. Opetustarjonta/moduulit löytyvät Opintopolusta esim. julkishallinnon htk-tutkinto -hakusanalla. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu ko. avoimen yliopiston ILPA ilmoittautumispalvelussa (ilmoittautumislinkit löytyvät Opintopolusta).

Yksittäisillä opintojaksoilla on rajattu opinto-oikeusaika, joten ilmoittaudut kerralla vain niihin opintoihin, jotka sinulla on mahdollisuus suorittaa annetun ajan puitteissa. Opintojaksoja järjestetään useamman lukuvuoden aikana.

Jos tähtäät htk-tutkintoon, otathan yhteyttä opintoneuvontaan ennen ilmoittautumista (yhteystiedot alla).

 

HTK-tutkinnon rakenne

Jos tähtäimenäsi on tutkinto, tulee sinun suorittaa aloitusmoduuli sekä vähintään kolme sisältömoduulia ja täydentävät moduulit (yhteensä 180 op).

HTKRakenne_verkkosivut.png


Tutustu tarkemmin moduulien sisältämiin opintoihin

 

Tutkielmamoduuli

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suoritetaan joko Itä-Suomen yliopistossa tai Vaasan yliopistossa riippuen valitusta opintosuunnasta. Vaasan yliopiston opintosuunnat, joihin tutkielman voi tässä koulutuksessa suorittaa, ovat julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkielmaa suunnittelevien on huomattava, että siihen suuntautuessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna Hyvinvointi- ja palveluiden kehittäminen –moduuli.

Tutkielmamoduuliin saa osallistumisoikeuden, kun suoritettuja opintopisteitä on vähintään 150 op ja suoritettuihin opintoihin sisältyy aloitusmoduuli (16 op), viestintä- ja kieliopinnot –moduuli (15 op) sekä pakollisista sisältömoduuleista vähintään 80 op. Tutkielmamoduuli on osallistujille maksuton.


Tutkintoon hakeminen Vaasan yliopistoon

Tutkintoa suorittavan opiskelijan on haettava opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonne hän suorittaa tutkielman ja kandidaattiseminaarin.

Tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta voi hakea, kun opiskelijalla on suoritettuna yhteensä 180 opintopistettä vaaditun rakenteen mukaisesti siten, että kandidaattiseminaari- ja tutkielma on suoritettu jossakin seuraavista opintosuunnista: julkisjohtaminen, julkisoikeus tai sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Hakijalla tulee olla suoritettuna opinnot, joilla hän osoittaa saavuttaneensa äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen taidon sekä vähintään yhden vieraan kielen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004, 6 §).

Valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja.

Opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.

 

Sivuja päivitetään joulu-tammikuun aikana. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:

Kristiina Pulakka Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8457
Luotsi L245 
Tiia Ahonen Tiia Ahonen 
Asiantuntija, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8456
Päivitetty 15.01.2020 - Avoin yliopisto
Login