Julkishallinnon HTK-tutkinto

Avoimessa yliopistossa suoritettava julkishallinnon HTK-tutkinto on Vaasan yliopiston hallintotieteiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yhdessä toteuttama hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op). Tutkinto ja sen sisältämät moduulit ovat kaikille avoimia, mutta ensisijaisesti suunnattu jo työelämässä oleville.

Tutkinnon voi suorittaa kokonaan etäopintoina. Opiskelija voi suorittaa joko koko tutkinnon tai vain esim. yhden moduulin tai yksittäisiä kursseja omien tarpeidensa mukaan.

Opinnot ovat maksullisia avoimen yliopiston opintoina 12-15€/opintopiste.

Jos tähtäimenä on tutkinto, tulee suorittaa aloitusmoduuli sekä vähintään kolme sisältömoduulia ja täydentävät moduulit.

HTK-tutkinnon rakenne

TRY_HTK_OpintojenRakenne_620x371.png

Tutustu tarkemmin moduulien sisältämiin opintoihin

 

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suoritetaan joko Itä-Suomen yliopistossa tai Vaasan yliopistossa. Vaasan yliopiston mahdollisia opintosuuntia, joihin tutkielman voi tässä koulutusohjelmassa suorittaa, ovat julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkielmaa suunnittelevien on huomattava, että tällöin edellytetään, että opiskelijalla on suoritettuna Hyvinvointi- ja palveluiden kehittäminen –moduuli.

Tutkielmamoduuliin saa osallistumisoikeuden, kun suoritettuja opintopisteitä on vähintään 150 op ja suoritettuihin opintoihin sisältyy aloitusmoduuli (16 op), viestintä- ja kieliopinnot –moduuli (15 op) ja pakollisista sisältömoduuleista vähintään 80 op. Tutkielmamoduuli on osallistujille maksuton.

Opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon.

Tutkintoa suorittavan opiskelijan on haettava opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jonne hän suorittaa tutkielman ja kandidaattiseminaarin.

 

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja aikatauluista päivitetään marraskuun aikana!

Päivitetty 31.10.2019 - Avoin yliopisto
Login