Opinnot Vaasassa

Avoin-yliopisto.png

 

 

Wolffintie 34
(Luotsi-rakennus, 2. kerros)
65200 VAASA
puh. 029 449 8004 
avoinyo(at)univaasa.fi

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta Vaasassa

Ensi lukuvuoden 2018 - 2019 opintoihin ilmoittautuminen alkaa ma 6.8.2018 klo 10

HUOM AVOIMEN OPISKELIJAT! Yliopistosta riippumattomista syistä avoimelta gmail.com- sekä hotmail.com -päättyviin sähköposteihin lähtevät viestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös sen!

valikuva.png

Opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Syksy 2018 – Kevät 2019

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008      Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op (alkaa 8.8.2018)
ayOPIS0006      Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op (alkaa 8.8.2018)
ayOPIS0002      Tiedonhankintataidot 1, 1 op (verkko) (alkaa 22.10.2018)
ayOPIS0004      Tiedonhankintataidot 2, 1 op (verkko) (alkaa 14.1.2019)

LIIKETOIMINNAN PERUSTEET, 28 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayTOIK1017    Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTUTA1090   Yrityksen reaaliprosessit, 3 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayMARK1006   Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (verkko) (alkaa 22.1.2019)
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1011    Yrityspeli, 2 op (alkaa 7.3.2019)
ayLASK2048    Johdon laskentatoimi, 3 op (alkaa 9.5.2019)

Syksy 2018 ja Kevät 2019
ayLIIK1200       Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op (alkaa 10.9.2018)
ayLIIK1200       Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op (alkaa 14.1.2019)


JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op (alkaa 1.11.2018)
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.1.2019)
ayLIIK1102      Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op (alkaa 6.4.2019)

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot 25 op (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2028     Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko) (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2029     Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayJOHT3002     Cross-Cultural Management, 5 ECTS (online) (begins 2.1.2019)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op (alkaa 21.1.2019)

Johtamisen sivuaine, 26-28 op * (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op (alkaa 10.9.2018)
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op (alkaa 1.11.2018)
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.1.2019)
Lisäksi yksi seuraavista:
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko) (alkaa 19.9.2018)
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko) (alkaa 1.10.2018)
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, 5 ECTS (online) (begins 2.1.2019)
* Jaksot toteutetaan yhtä aikaa perus- ja aineopintojen kanssa


LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Syksy 2018

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 26 op (kokonaisuus alkanut keväällä 2018)
ayLASK2046     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (alkaa 4.9.2018)
ayLASK2050     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op (alkaa 4.9.2018)
ayLASK1008     Rahoituksen perusteet, 4 op (alkaa 4.10.2018)
ayLASK1006     Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko) (alkaa 7.11.2018)
ayLASK1007     Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko) (alkaa 7.11.2018)

Kevät 2019 – Kevät 2020

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot, 26 op (alkaa keväällä 2019)
ayLASK1002     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK1003     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op (alkaa 9.1.2019)
ayLASK2048     Johdon laskentatoimi, 3 op (alkaa 9.5.2019)
ayLASK1011     Yrityspeli, 2 op (alkaa 7.3.2019)
ayLASK1008     Rahoituksen perusteet, 4 op (syksy 2019)
ayLASK1006     Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko) (syksy 2019)
ayLASK1007     Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko) (syksy 2019)
ayLASK2046     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (kevät 2020)
ayLASK2050     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op (kevät 2020)


MARKKINOINTI

Syksy 2018

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (alkanut keväällä 2018)
ayMARK2033   Markkinoinnin avainprosessit, 6 op (verkko) (alkaa 12.9.2018)
ayMARK2012   Vientimarkkinointi, 5 op (verkko) (alkaa 29.10.2018)

Kevät 2019 – Syksy 2019

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko) (alkaa 22.1.2019)
ayMARK1006   Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op (alkaa 22.1.2019)
ayMARK1002   Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op (alkaa 19.3.2019)
ayMARK2033   Markkinoinnin avainprosessit, 6 op (syksy 2019) 
ayMARK2012   Vientimarkkinointi, 5 op (syksy 2019)


Syksy 2018 – Kevät 2019

Markkinoinnin aineopinnot, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayMARK2009   Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko) (alkaa 17.9.2018)
ayMARK2032   Brändijohtaminen, 5 op (alkaa 30.10.2018)
ayMARK2005   Markkinoinnin kommunikaatio, 5 op (verkko) (alkaa 7.1.2019)
ayMARK3035   Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko) (alkaa 5.2.2019)
ayMARK2041   Myynnin ja asiakasverkostojen johtamisen käytännöt, 5 op (alkaa 22.4.2019)


TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1017     Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1016     Talousoikeuden perusteet, 3 op (alkaa 12.11.2018)
ayTOIK1009     Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op (alkaa 7.1.2019)
ayTOIK1011     Organisaatio-oikeus, 6 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1018     Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1012     Vero-oikeus, 6 op (alkaa 4.3.2019)

Talousoikeuden aineopinnot, 25 op (alkaa 22.10.2018)
ayTOIK2039     Markkinaoikeus, 7 op (alkaa 22.10.2018)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op *) (alkaa 21.1.2019)
ayTOIK2046     Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op (alkaa 11.3.2019)
ayTOIK2045     Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkko) (kevät 2019)
*) samalla osa johtamisen aineopintoja

ayTOIK2022     Kandidaatin tutkielma 10 op (alkaa 9.1.2019)

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, 25 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1017     Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayTOIK1016     Talousoikeuden perusteet, 3 op (alkaa 12.11.2018)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op (alkaa 21.1.2019)
ayTOIK1011     Organisaatio-oikeus, 6 op (alkaa 4.2.2019)
ayTOIK1015     Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op (verkko) (alkaa 4.2.2019)


TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op (alkaa 1.10.2018)

ALUETIEDE
ayHTK2112      Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet, 5 op (verkko) (alkaa 1.9.2018)

FILOSOFIA
ayFILO2108     Feministinen filosofia, 5 op (alkaa 6.10.2018)
ayHTK1500      Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 6 op (alkaa 8.1.2019)

HALLINTOTIETEET
ayHTK1600       European Governance, 5 ECTS (online) (begins 1.10.2018)

JULKISOIKEUS
ayHTK2314       Julkisten varojen tehokas käyttö, 5 op (alkaa 5.2.2019)
ayHTK2313       Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op (verkko) (alkaa 3.9.2018)

TILASTOTIEDE
aySTAT1030     Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko) (alkaa 3.9.2018)

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030   Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko) (28.1.2019)

 

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

Avoimen väylän opinnot tietojärjestelmätieteen pääaineessa
Tietojärjestelmätieteen aineopintoja
ayTITE2220      Introduction to E-business, 5 ECTS (begins 24.9.2018)
ayICATC2100    Tietokannat ja avoimet rajapinnat, 5 op (alk14.1.2019)

ayTITE3270      Management of ICT Function, 5 ECTS (online) (begins 11.3.2019)
ayTITE3370      Management of Cyber Security, 5 ECTS (lectures/online) (begins 13.3.2019)

ayTITE1070      Ohjelmointi, 5 op (alkaa 12.3.2019)
ayTITE1021      Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko) (alkaa 10.9.2018)
ayTITE1022      Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko) (alkaa 10.9.2018)

Kesä 2018 – syksy 2018 – kevät 2019
ayTITE1150      Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään, 5 op (syksy 2018, alkaa 6.8.2018)
ayTITE1150      Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään, 5 op (kevät 2019, alkaa 8.1.2019)


TUOTANTOTALOUS
Liiketoiminnan perusteet, 28 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, 3op (verkko) (alkaa 1.10.2018)

Erillisjaksona
ayTUTA2240    Sales Management and Negotiation Skills, 5op (kevät 2019) (PERUTTU)

ÄIDINKIELI
ayKSUO9000    Akateemiset viestintätaidot, 3 op (alkaa 17.9.2018)
ayKSUO5505    Loista esiintyjänä 2 op (alkaa 14.1.2019)

RUOTSIN KIELI
ayKRUO9111   Ruotsia kauppatietelijöille, 5 op (alkaa 24.9.2018)
ayKRUO9214   Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi, 3 op (verkko) (kevät 2019)

Syksy 2018
Ruotsin kielen korvaava kielikoe
(korvaa jakson: ayKRUO9111)   Ruotsia kauppatieteilijöille, korvaava koe, 5 op (kirjallinen osio 24.9.2018)
(korvaa jakson: ayKRUO6111)   Ruotsia hallintotieteilijöille, korvaava koe, 5 op (kirjallinen osio 24.9.2018)

ENGLANTI
ayKENG9111    Oral Skills in English, 2 ECTS (begins 21.9.2018)
ayKENG9112    Reading and Writing Skills in English, 3 ECTS (begins 22.9.2018)
ayKENG9219    Business Communication, 3 ECTS (online) (begins 14.1.2019)

Syksy 2018
Englannin kielen korvaava kielikoe
(korvaa jakson: ayKENG9112)    Reading and Writing Skills in English, korvaava koe, 3 op (4.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG9111 )   Oral Skills in English, korvaava koe, 2 op (5.9.2018, 6.9.20108 tai 7.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG6112)    Reading and Writing Skills in English, korvaava koe, 3 op (4.9.2018)
(korvaa jakson: ayKENG6111)    Oral Skills in English, korvaava koe, 2 op (5.9.2018, 6.9.20108 tai 7.9.2018)

ESPANJA
ayKESP5001     Espanjan kielen alkeet I, 3 op (alkaa 8.9.2018)
ayKESP5002     Espanjan kielen alkeet II, 3 op (alkaa 12.1.2019)

SAKSA
ayKSAK5001     Saksan alkeet I, 3 op (alkaa 27.10.2018)
ayKSAK5002     Saksan alkeet II, 3 op (alkaa 6.5.2019)

ITALIA
ayKITA5001      Italian alkeet I, 3op (alkaa 10.9.2018)
ayKITA5002      Italian alkeet II, 3 op (alkaa 14.1.2019) (PERUTTU)


VIESTINTÄTIETEET

Viestintätieteiden opintokokonaisuus, 25 op (verkko) (alkaa 17.9.2018)
ayVIEK2001      Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op (alkaa 17.9.2018)
ayVIEK1007      WWW-suunnittelu, 5 op (alkaa 22.10.2018)
ayVIEK1002      Erikoisalaviestintä, 5 op (alkaa 26.11.2018)
ayVIEK1001      Viestintätieteiden peruskurssi, 5 op (alkaa 14.1.2019)
ayVIEK1008      Agency in Social Media, 5 ECTS (begins 19.2.2019)

 

 

(muutokset mahdollisia)

Päivitetty 05.02.2019 - Levón-instituutti
Login