Tampere, Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto logo ok.png Yliopistonkatu 60 A (4. krs)
33100 TAMPERE
puh. 03 223 8433
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi

Opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Syksy 2018 – Kevät 2019

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008      Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op


JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op
ayJOHT1010    Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op (verkko)
ayLIIK1102      Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot, 25 op
ayJOHT2028     Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko)
ayJOHT2029     Organisaatiokäyttäytyminen, 7 op (verkko)
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002     Cross-Cultural Management, 5 ECTS (online)

Erillisjaksona
ayLIIK1200       Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5op (peruttu)


LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot, 26 op
ayLASK1002     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003     Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
ayLASK1011     Yrityspeli, 2 op
ayLASK1008     Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006     Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko)
ayLASK1007     Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko)
ayLASK2046     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op
ayLASK2050     Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op
ayLASK2048     Johdon laskentatoimi, 3 op


MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayMARK1006   Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op
ayMARK1002   Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op
ayMARK2033   Markkinoinnin avainprosessit, 6 op
ayMARK2012   Vientimarkkinointi, 5 op

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus, 25 op
ayMARK2009   Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko)
ayMARK3035   Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko)
ayMARK2032   Brändijohtaminen, 5 op
ayMARK2005   Markkinoinnin kommunikaatio, 5 op
ayMARK2041   Myynnin ja asiakasverkostojen johtamisen käytännöt, 5 op


TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden erillisjaksoja
ayTOIK1016     Talousoikeuden perusteet, 3 op
ayTOIK1017     Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op (kevät 2019)
ayTOIK2039     Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030     Henkilöstöoikeus, 6 op*)
*) samalla osana johtamisen aineopintoja

TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE
ayHTK1400       Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op (peruttu)

TILASTOTIEDE
aySTAT1030     Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko)

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030   Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

ÄIDINKIELI

ayKSUO9000 Akateemiset viestintätaidot, 2 op (peruttu)

ayKSUO5505 Loista esiintyjänä, 3op


RUOTSIN KIELI
ayKRUO9111   Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op (verkko)

ENGLANTI
ayKENG9112    Reading and Writing Skills in English, 3 ects syksy 2018
ayKENG9112    Reading and Writing Skills in English, 3 ects kevät 2019
ayKENG9111    Oral Skills in English, 2ECTS
ayKENG9217    Society and State, 3ECTS (online)
ayKENG9219    Business Communication, 3ECTS (online)

 

Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät oppilaitoksen omilta sivuilta: www.tampereenkesayliopisto.fi.

(muutokset mahdollisia)

Päivitetty 21.02.2019 - Levón-instituutti
Login