Tampere, Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto logo ok.png Yliopistonkatu 60 A (4. krs)
33100 TAMPERE
puh. 03 223 8433
toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi
www.tampereenkesayliopisto.fi


OPINTOTARJONTA LUKUVUONNA 2019-2020

 

Orientoivat opinnot
Kauppatieteet
Menetelmäopinnot
Viestintä- ja kieliopinnot
Tutustumiskurssit

ORIENTOIVAT OPINNOT

 

ayOPIS0008 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op

 

KAUPPATIETEET

 

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtamisen perusopinnot, 26 op
ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Johtamisen aineopinnot, 25 op
ayJOHT2028 Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op (verkko)
ayJOHT2029 Organisaatiokäyttäytyminen, 7op (verkko)
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002 Cross-Cultural Management, 5 op (verkko)

 

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op
ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
ayLASK1011 Yrityspeli, 2op
ayLASK1008 Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006 Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko) 
ayLASK1007 Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko) 
ayLASK2046 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, 6 op (verkko)
ayLASK2050 Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö, 3 op
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op

 

MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet, 7 op
ayMARK1002 Relationship Marketing, 7 op
ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen, 6 op
ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus, 26 op (verkko)
ayMARK2009 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko)
ayMARK3035 Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko)
ayMARK2032 Brändijohtaminen, 5 op (verkko)
ayMARK2044 Markkinointikommunikaatio, 6 op (verkko)
ayMARK2041 Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö, 5 op (verkko)

 

TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden erillisopintoja:
ayTOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet, 3 op
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op*
* Osa johtamisen aineopintoja.

 

TALOUSTIEDE

ayKANS1004 Taloustieteen perusteet, 6 op

 

MENETELMÄOPINNOT

 

TILASTOTIEDE

aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet, 5 op (verkko)

 

TALOUSMATEMATIIKKA

ayORMS1030 Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

 

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

 

NYKYSUOMI

ayKSUO5500 Akateemiset viestintätaidot, 3 op
ayKSUO5505 Loista esiintyjänä, 2 op

 

RUOTSIN KIELI

ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op (verkko)

 

ENGLANNIN KIELI

ayKENG9112 Reading and Writing Skills in English, 3 op
ayKENG9111 Oral Skills in English, 2 op
ayKENG9217 Society and State, 3 op (verkko)

 

TUTUSTUMISKURSSIT

 

ayHTK0010 Sinustako hallintotieteilijä?, 2 op (verkko, nonstop)
ayKTK0010 Tutustu kauppatieteisiin, 3 op (verkko, nonstop)
ayVIEK0010 Tutustu viestintätieteisiin, 2 op (verkko, nonstop)

 

(Muutokset mahdollisia.)

Päivitetty 20.08.2019 - Levón-instituutti
Login