Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ok.jpg Kampusranta 9 C
60320 SEINÄJOKI
puh. 050 431 7072
info(at)epky.fi
www.epky.fi/kesayliopisto

Opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Syksy 2018 – Kevät 2019

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008          Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2op
ayOPIS0006          Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2op


JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op (verkko)
ayJOHT1010        Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019        Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020        Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102          Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Erillisjaksona
ayJOHT2005         International Management, 5 ECTS


LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op (PERUTTU)
ayLASK1002          Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003          Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
ayLASK1011          Yrityspeli, 2 op
ayLASK1008          Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006          Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko)
ayLASK1007          Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko)
ayLASK2046          Kirjanpidon jatko ja tulossuunnitelu, 6 op
ayLASK2050          Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 3 op
ayLASK2048          Johdon laskentatoimi, 3 op


MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayMARK1006       Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op
ayMARK1002       Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op
ayMARK2033       Markkinoinnin avainprosessit, 6 op
ayMARK2012       Vientimarkkinointi, 5 op

Erillisjaksona
ayMARK2013       International Business Operation Modes, 5 ECTS (postponed to spring 2019)


TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op
ayTOIK1016          Talousoikeuden perusteet, 3 op
ayTOIK1017          Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK1009          Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1011          Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012          Vero-oikeus, 6 op (verkko)
ayTOIK1018          Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op (itsenäinen opisk./verkko)

Talousoikeuden aineopinnot, 25 op
ayTOIK2039          Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030          Henkilöstöoikeus, 6 op*)
ayTOIK2045          Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op
ayTOIK2046          Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op
*) samalla osa johtamisen aineopintoja

ALUETIEDE
ayHTK1100           Aluetieteen perusteet, 6 op (peruttu)

JULKISOIKEUS
ayHTK1300           Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet, 6 op

TILASTOTIEDE
aySTAT1030         Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko)

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030       Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
ayTITE1021          Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko)
ayTITE1022          Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)

RUOTSIN KIELI
ayKRUO9111        Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op (verkko)
ayKRUO0010        Ruotsin kielen valmentava kurssi, 2op

ENGLANTI
ayKENG9112        Reading and Writing Skills in English, 3 ECTS
ayKENG9111        Oral Skills in English, 2 ECTS
ayKENG9216        International Business Negotiations, 3 ECTS

Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät oppilaitoksen omilta sivuilta: epky.fi/kesayliopisto/kurssit- ja -koulutukset

(muutokset mahdollisia)

Päivitetty 21.02.2019 - Levón-instituutti
Login