Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ok.jpg Kampusranta 9 C
60320 SEINÄJOKI
puh. 050 431 7072
info(at)epky.fi
www.epky.fi/kesayliopisto

Opintotarjonta lukuvuonna 2018-2019

Syksy 2018 – Kevät 2019

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008          Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2op
ayOPIS0006          Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2op


JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot, 26 op (verkko)
ayJOHT1010        Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019        Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020        Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102          Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Erillisjaksona
ayJOHT2005         International Management, 5 ECTS (cancelled)


LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op (PERUTTU)
ayLASK1002          Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003          Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op
ayLASK1011          Yrityspeli, 2 op
ayLASK1008          Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006          Tilinpäätösanalyysi, 3 op (verkko)
ayLASK1007          Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op (verkko)
ayLASK2046          Kirjanpidon jatko ja tulossuunnitelu, 6 op
ayLASK2050          Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 3 op
ayLASK2048          Johdon laskentatoimi, 3 op


MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)
ayMARK1006       Markkinointi liiketoiminnan kentässä, 7 op
ayMARK1002       Markkinointisuhteiden johtaminen, 7 op
ayMARK2033       Markkinoinnin avainprosessit, 6 op
ayMARK2012       Vientimarkkinointi, 5 op

Erillisjaksona
ayMARK2013       International Business Operation Modes, 5 ECTS (cancelled)


TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op
ayTOIK1016          Talousoikeuden perusteet, 3 op
ayTOIK1017          Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK1009          Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1011          Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012          Vero-oikeus, 6 op (verkko)
ayTOIK1018          Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op (itsenäinen opisk./verkko)

Talousoikeuden aineopinnot, 25 op
ayTOIK2039          Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030          Henkilöstöoikeus, 6 op*)
ayTOIK2045          Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op
ayTOIK2046          Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op
*) samalla osa johtamisen aineopintoja

ALUETIEDE
ayHTK1100           Aluetieteen perusteet, 6 op (peruttu)

JULKISOIKEUS
ayHTK1300           Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet, 6 op

TILASTOTIEDE
aySTAT1030         Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko)

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030       Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
ayTITE1021          Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko)
ayTITE1022          Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)

RUOTSIN KIELI
ayKRUO9111        Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op (verkko)
ayKRUO0010        Ruotsin kielen valmentava kurssi, 2op

ENGLANTI
ayKENG9112        Reading and Writing Skills in English, 3 ECTS
ayKENG9111        Oral Skills in English, 2 ECTS
ayKENG9216        International Business Negotiations, 3 ECTS (cancelled)

Tarkat aikataulut ja kurssikuvaukset löytyvät oppilaitoksen omilta sivuilta: epky.fi/kesayliopisto/kurssit- ja -koulutukset

 

(Muutokset mahdollisia)

OPINTOTARJONTA LUKUVUONNA 2019-2020

ORIENTOIVAT OPINNOT

ayOPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op
ayOPIS0008 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, 2 op

JOHTAMINEN

Johtamisen perusopinnot, 26 op (verkko)

ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Johtamisen perusopinnot 26 op (verkko) toteutetaan yhtä aikaa

Kokkola, Kouvola, Seinäjoki, Kajaani ja Helsinki.

LASKENTATOIMI

Laskentatoimen perusopinnot, 26 op/Liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op

ayLASK1002 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op
ayLASK1011 Yrityspeli, 2 op
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi, 3 op

MARKKINOINTI

Markkinoinnin opintokokonaisuus, 25 op (verkko)*

ayMARK1006 Markkinoinnin perusteet 7 op
ayMARK1002 Relationship Marketing 7 op
ayMARK2033 Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 
ayMARK2012 Vientimarkkinointi, 5 op

*Markkinoinnin verkko-opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyöorganisaatioissa vain kerran, ryhmät Tampereelta, Seinäjoelta, Kokkolasta, Kouvolasta, Kajaanista, Ylivieskasta ja Helsingistä.

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus, 25 op

ayMARK2009 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (verkko)
ayMARK3035 Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa, 5 op (verkko)
ayMARK2032 Brändijohtaminen, 5 op (verkko)
ayMARK2005 Markkinoinnin kommunikaatio, 5 op (verkko)
ayMARK2041 Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö 5 op

* Verkko-osuudet toteutetaan yhtä aikaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston kanssa.

TALOUSOIKEUS

Talousoikeuden perusopinnot, 25 op 

ayTOIK1016 Talousoikeuden perusteet ja liiketoiminnan etiikka, 3 op
ayTOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, 3 op
ayTOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012 Vero-oikeus, 6 op 
ayTOIK1080 Talousoikeuden oikeustapauskommentti, 1 op

VIESTINTÄTIETEET

Viestintätieteiden opintokokonaisuus,  25 op (verkko)

ayVIEK1002 Erikoisalaviestintä, 5 op
ayVIEK2001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, 5 op
ayVIEK1001 Viestintätieteiden peruskurssi, 5 op
ayVIEK1007 WWW-suunnittelu, 5 op
ayVIEK1008 Agency in Social Media, 5 op

* Toteutus Seinäjoella ja Ilmajoella yhtä aikaa

MATEMATIIKKA

aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet, 5op (verkko)
ayORMS1030 Talousmatematiikan perusteet, 5 op (verkko)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

ayTITE1021 Tietojenkäsittely - teoria, 2 op (verkko)
ayTITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op (verkko)

KIELET

Äidinkieli

ayKSUO9000 Akateemiset viestintätaidot, 3 op
ayKSUO9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, 5 op (verkko)

Ruotsi

ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op (verkko)
ayKRUO0010 Ruotsin kielen valmentava kurssi, 2op (lähi tai verkko)

Englanti

ayKENG9112 Reading and Writing Skills in English, 3 op
ayKENG9111 Oral Skills in English, 2 op

Kurkistuskurssit

ayHTK0010 Sinustako hallintotieteilijä, 2 op
ayKTK0010 Kurkista kauppatieteisiin, 3 op
ayVIEK0010 Kurkistus viestintätieteisiin, 2 op

Päivitetty 09.05.2019 - Levón-instituutti
Login