Tenttiminen avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston yleiset tenttikäytännöt

Suurin osa opintojaksoista suoritetaan tenttimällä. Näiden opintojaksojen päätteeksi järjestetään tentti ja kaksi uusintatenttiä, jotka sisältyvät osallistumismaksuun. Tentit ovat keskenään samanarvoisia. Paras arvosana jää voimaan. Tentissä tarvitset opiskelijanumeroasi (numerot käyttäjätunnuksestasi, jolla kirjaudut esim. WebOodiin ja Moodleen).

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävien opintojen osalta tenttijärjestelyt noudattavat oppilaitosten omia tenttikäytäntöjä. Tenttiajat ja -paikat selviävät kyseisistä oppilaitoksista. Yhteistyöoppilaitosten tentteihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen.

Tenttiin ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa https://weboodi.uwasa.fi/ viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Avoimen yliopiston tentit ovat erotettu päiväpuolen tenteistä tekstillä (avoin yo). Oodissa tenttiin ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen tenttipäivää ja päättyy 5 päivää ennen tenttipäivää. Jokaiseen tenttiin ilmoittaudutaan erikseen. Voit tarkastella ja perua tentti-ilmoittautumisiasi WebOodissa > Omat opinnot > Ilmoittautumiset. Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi päivää ennen tenttiä.

Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään viisi (5) päivää ennen tenttiä.  Jos et voikaan osallistua tenttiin, johon olet jo ilmoittautunut, peru se WebOodissa viimeistään kolme (3) päivää ennen tenttiä.

Tenttiminen edellyttää aina opintoihin ilmoittautumista ja myös pelkässä tentissä käyminen maksaa osallistumismaksun verran. Yliopiston tutkinto-opiskelijat joutuvat myös maksamaan osallistumismaksun (pelkässä tentissä kävijätkin), riippumatta arvosanasta tai siitä, onko tentti hyväksytty tai hylätty. Laskutetun osallistumismaksun maksaminen on edellytys sille, että arvosana säilyy opintorekisterissä.

Tenttiaikataulut

Tenttien tarkemmat ajankohdat selviävät opintojaksokuvauksista ja WebOodista. Tenttiaikatauluja täydennetään läpi lukuvuoden, joten muutokset ovat mahdollisia.

Tenttiaika ja -paikka

Avoimen yliopiston tentit ovat lauantaisin klo 12.00-15.00 auditoriossa A202 (Levón), Vaasan yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa (Wolffintie 34, Palosaari). Mahdolliset salimuutokset ilmoitetaan pääoven läheisyydessä olevalla ilmoitustaululla. Tenttitilaisuudessa noudatetaan tutkintoja ja opiskelua koskevia määräyksiä sekä yliopiston opintojohtosääntöä.

Tenttikäytäntö

Tentteihin tulee saapua viimeistään 15 minuutin kuluessa tenttitilaisuuden alkamisesta. Mukaan tenttitilaisuuteen tarvitset vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen. Tenttivastauspaperit saat tenttitilaisuudesta. Joissakin tenteissä saa käyttää apuna myös laskinta tai lakikirjaa tms.

  • Tentissä ei pääsääntöisesti saa käyttää ohjelmoitavaa (graafista) laskinta. Ainoastaan tavallinen nelilaskin on sallittu. Mikäli ohjeistuksesta poiketaan, tiedottaa opettaja mahdollisista sallituista laskimista ennen tenttiä. Tentissä ei missään tilanteessa saa käyttää kännykkää laskimena.

Istumaan käydään tenttivalvojan osoittamassa istumajärjestyksessä. Istumapaikalle saa viedä vain kirjoitusvälineet ja muut tentissä sallitut apuvälineet (puhelimet, laukut, yms. jätetään salin eteen tai sivustoille).

Keskustelu on kiellettyä tenttitilaisuuksissa sen jälkeen, kun kysymyksiä on alettu jakaa.

Tentistä saa poistua aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin alkamisesta. Poistuttaessa on aina palautettava ainakin yksi nimellä varustettu vastauspaperi. Yrityksestä luopuneet kirjoittavat paperiin sanan "luovun". Vastauspaperia palautettaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Sähköinen EXAM-tenttiminen

Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM. Sähköisinä tentteinä suoritetaan sekä kurssien yleisiä tenttejä että kypsyysnäytteitä.

Sähköinen tenttipalvelu EXAM on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva Vaasan yliopiston käyttäjätunnus.

Tenttitilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta(kuva ja ääni).

 

Kuinka tenttiin valmistaudutaan?

Tenttiminen toisella paikkakunnalla

Tentin voi poikkeustapauksissa suorittaa myös muualla kuin ilmoitetussa tenttipaikassa. Tiedustele kyseisestä mahdollisuudesta assistentti Marita Katajamäeltä sähköpostitse marita.katajamaki(a)univaasa.fi tai soittamalla 029 449 8194. Tenttijärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Erityisjärjestelyt tenteissä

Tenttiin osallistuva voi tarvita erityisjärjestelyjä tentin suorittamiseksi. Erityisjärjestelyjä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila, apuvälineet tai tenttikysymykset suuremmalla fontilla.

Erityisjärjestelyistä tulee ehdottomasti kertoa etukäteen avoimen yliopiston tenttijärjestelyistä vastaavalle assistentti Marita Katajamäelle.

Erikoistenttijärjestelyiden peruutus tulee tehdä viimeistään 7 päivää ennen ko. tenttiä. Tämän jälkeen peruuttaminen mahdollista vain lääkärin todistuksella.

Lisätietoa erityisjärjestelyistä avoimessa yliopistossa

Tenttitulokset

Tenttien tarkistusaika on 30 päivää kuulustelupäivästä ja muiden opintosuoritusten tarkistusaika on 30 päivää viimeisestä tehtävän palautuspäivämäärästä. Tenttitulokset päivittyvät tarkistusajan päätyttyä kahden viikon kuluessa opintosuoritusrekisteriin WebOodiin. Hyväksyttyjen suoritusten arvosanat löytyvät WebOodista > Omat opinnot > Suoritukset. Osasuorituksien tuloksia voi tiedustella suoraan opettajalta (sähköpostitse). Joissain tapauksissa opettajat saattavat antaa arvosanat opiskelijalle verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta (saat tässä tapauksessa arvostelusta ilmoituksen sähköpostiisi Moodlen kautta), mikäli Moodle on kurssilla käytössä.

Opintosuoritusten arvostelu

Arvostelussa käytetään viisiportaista asteikkoa 1–5, jossa
5 = erinomainen,
4 = erittäin hyvä,
3 = hyvä,
2 = tyydyttävä,
1 = välttävä.

Opintosuoritukset voidaan myös arvostella hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Opintosuoritusten arviointiperusteet löytyvät Vaasan yliopiston tutkintosäännön pykälistä 12–14 (tutkintosääntö). Arvosteluunsa tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Suoritettua arvosanaa voi korottaa, jolloin parempi jää voimaan.

Opintosuoritusote

Opiskelijalle toimitetaan pyydettäessä virallinen opintosuoritusote. Epävirallisen opintosuoritusotteen opiskelija voi tilata sähköpostiinsa WebOodissa (Omat opinnot > Suoritusote). Erillisiä todistuksia ei kirjoiteta. Opintosuoritusotteessa näkyvät vain opintojakson lopulliset kokonaisarvosanat. Virallisen opintosuoritusotteen voit tilata oheisella lomakkeella tai Opiskelijapalvelustamme.

 

Lisätiedot avoimen yliopiston opintojaksojen tenttimiseen liittyvissä asioissa:

Marita Katajamäki Marita Katajamäki 
Assistentti, opintoasiat
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8194
Luotsi L242 
Päivitetty 08.11.2019 - Levón-instituutti
Login